27.5 C
Athens
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

ΠΟΜΗΤΕΔΥ: Η στελέχωση και λειτουργία ΥΔΟΜ σε όλους τους Δήμους επιβεβλημένη | Η ιδιωτικοποίηση ήδη πολλαπλώς αποτυχημένη

Πρόσφατα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΜΗΤΕΔΥ), απέστειλε στις 11-04-23 το παρακάτω έγγραφο στον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, καθώς και στην ΚΕΔΕ. Θέμα: «Λειτουργία & Στελέχωση των ΥΔΟΜ»

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι,

Η ΠΟΜΗΤΕΔΥ αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των Πρωτοβάθμιων Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Μηχανικών Τ.Ε., μέλη των οποίων είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, προσωπικό των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1264/82. Μετά την έκδοση της εγκυκλίου 402, Α.Π.:27528/31-3-2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΕ46ΜΤΛ6-ΙΓΞ – θα την βρείτε στο τέλος του κειμένου), η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που εισάγουν νέους κανόνες και νέες δυνατότητες, που κατά την άποψή μας θα έπρεπε να προκύπτουν από σχετική νομοθεσία και όχι από εγκύκλιο, γεννώνται επιπρόσθετα ερωτήματα:

▷▷ Πώς οι Δήμοι με ΥΔΟΜ που υπολειτουργούσαν, υπό την έννοια ότι λόγω υποστελέχωσης ασκούσαν αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ σε μια δημοτική ενότητα ενώ για τις λοιπές δημοτικές ενότητες δεχόταν διοικητική υποστήριξη από άλλο Δήμο, θα μπορούν από 01- 01-2023 να ασκούν – μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – τις αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ. για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και σε όλες τις δημοτικές τους ενότητες, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης; Μάλλον εμπαιζόμαστε στο σύνολο όλοι, Δημόσιοι υπάλληλοι, Δήμαρχοι και πολίτες.

▷▷ Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ΥΔΟΜ. σύμφωνα με το νόμο αλλά και τη διευκρινιστική εγκύκλιο, ο Δήμος που δεν πληροί τους όρους ελάχιστης στελέχωσης οφείλει με σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας, να συνδράμει το Δήμο που τον υποστηρίζει.

Αρχικά δεν αποσαφηνίζεται ο όρος της συνδρομής υπαλλήλου. Με τι καθεστώς θα λειτουργεί ο υπάλληλος αυτός; Θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα και αν ναι, για πόσο καιρό; Θα χρεώνεται έργα, μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα εκτελεί και χρέη υπαλλήλου ΥΔΟΜ; Θα μετακινηθεί; Θα αποσπαστεί;

Επιπροσθέτως, πως ένας υπάλληλος που τοποθετήθηκε εξαρχής με τον διορισμό του σε Τεχνική Υπηρεσία – στα πλαίσια της συνδρομής με προγραμματική σύμβαση – θα κληθεί να εκτελέσει πολεοδομικές αρμοδιότητες, χωρίς ποτέ του να έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο; Αντιλαμβάνεστε πως θα πρέπει να προηγηθεί επιμόρφωση, συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για απόκτηση εμπειρίας και κατόπιν αποκλειστική και μόνο ενασχόληση με πολεοδομικά καθήκοντα.

Ποιος Δήμαρχος αλλά και ποιος προϊστάμενος Τεχνικής υπηρεσίας θα δεχθεί να απαξιωθεί και αποδυναμωθεί η Τεχνική του υπηρεσία; Και με ποια αδιάβλητη διαδικασία και ποια αξιοκρατικά κριτήρια θα επιλεγεί αυτός ο «συνδρομητικός» υπάλληλος; Με απόφαση του δημάρχου; Με απόφαση του προϊσταμένου;

▷▷ Ορίστηκε ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί σε ΥΔΟΜ σε άλλη υπηρεσία του οικείου δήμου, αν το εναπομείναν προσωπικό δεν καλύπτει την ελάχιστη στελέχωση της περ. α ́της παρ. 3 του άρθρου 97 Α. Με απαγορευτικές διατάξεις θεωρείτε ότι επιτυγχάνετε το σκοπό της καλής διοίκησης;

▷▷ Εφόσον γνωρίζετε, από τα στατιστικά στοιχεία που έχετε, ότι στη χώρα μας οι μισοί Δήμοι δε διαθέτουν ΥΔΟΜ. και ότι το πρόβλημα έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υποστελέχωση γιατί δεν προβαίνετε σε πραγματική ενίσχυση με άμεση προκήρυξη προσλήψεων και γιατί ορίζετε καταληκτικές ημερομηνίες πέραν των οποίων δεν επιτρέπεται η σύσταση νέων ΥΔΟΜ. Ποια η σκοπιμότητα αυτής της απαγόρευσης;

Κύριοι,

Η πρότασή μας για ουσιαστικό διάλογο σχετικά με τις ΥΔΟΜ δεν είναι προσχηματική. Δεν εντοπίζουμε μόνο τα τρωτά σημεία της νομοθεσίας αλλά προτείνουμε και λύσεις για τον καλύτερο έλεγχο του Δομημένου περιβάλλοντος, των αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών αλλά και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Σας καλούμε λοιπόν έστω και την ύστατη στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές, να μας ακούσετε και να αντιληφθείτε τη δική μας αγωνία για τη λειτουργία των ΥΔΟΜ.

Σας καλούμε να μην απαξιώσετε τις Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους ώστε να μην αισθάνονται εγκλωβισμένοι, απομονωμένοι και χαμένοι στην πολυνομία και νομικά επισφαλείς. Η ενίσχυση των Δήμων με περισσότερους Μηχανικούς ΠΕ & ΤΕ συγκεκριμένων ειδικοτήτων σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο είναι επιτακτική, η λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους Δήμους της χώρας επιβεβλημένη, η πολιτική της ιδιωτικοποίησης ήδη πολλαπλώς αποτυχημένη.

Πάντα με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον που με πίστη υπηρετούμε, παρά τις δικές σας συνεχιζόμενες προσπάθειες υποβάθμισής μας, σας καλούμε να καταργήσετε τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου και να προβείτε σε ουσιαστικό διάλογο για τη βέλτιστη επίλυση του προβλήματος λειτουργίας και στελέχωσης των ΥΔΟΜ.

Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Ειρήνη Μπεκιάρη
Ο Γενικός Γραμματέας
Ανδρέας Τσιπάς

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις