18.7 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Απαξιωτική, προσβλητική, επιθετική, εκφοβιστική συμπεριφοράς του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη προς υπαλλήλους της ΔΤΕΚ

Καταγγελία της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Τμήμα Κυκλάδων

Πρόσφατα

Καταγγελία της απαξιωτικής / προσβλητικής/ επιθετικής/εκφοβιστικής συμπεριφοράς του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη, προς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (ΔΤΕΚ) σε συνέχεια αναρμόδιων παρεμβάσεων του ιδίου σε τεχνικά ζητήματα πουάπτονται των αρμοδιοτήτων της ΔΤΕΚ

Σχετικά: 1) Η από 01.03.23 Υπηρεσιακή Αναφορά συναδέλφου της ΔΤΕΚ.

2) Το με αρ. πρωτ. 77/06-03-2023 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου

3) Η από 13.03.23 συνέντευξη του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. στον Ρ/Σ Aegean Radio 107.5

4) Το με αρ. πρωτ. 26166/45/20.03.2023 (απαντητικό) έγγραφο του  αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων

5) Το από 27.03.23 Υπηρεσιακό Σημείωμα Τεχνικών Υπαλλήλων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

6) Οι από 30.03.2023 και 07.04.2023 Αναφορές συναδέλφου της ΔΤΕΚ

7) Το με αρ. πρωτ. 83/03.04.23 έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου.

Το Τμήμα Κυκλάδων – ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής καταγγέλλει την απαξιωτική / προσβλητική/ επιθετική και εκφοβιστική συμπεριφορά του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη, προς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (ΔΤΕΚ), σε συνέχεια αναρμόδιων παρεμβάσεων του ιδίου σε τεχνικά ζητήματα που άπτονται στις αρμοδιότητες της ΔΤΕΚ. Συγκεκριμένα:

Το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής έγινε αρχικά αποδέκτης, Υπηρεσιακής  Αναφοράς μέλους μας, σχετικά με αναρμόδια / αντιδεοντολογική παρέμβαση στο επιστημονικό πεδίο όπως και άσκηση ψυχολογικής βίας (με την επίδειξη απαξιωτικής /προσβλητικής/επιθετικήςσυμπεριφοράς), κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της (επίβλεψη μικρού τεχνικού έργου) από τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γ. Λεονταρίτη.  Ακολούθως γίναμε μάρτυρες συνέντευξης του αντιπεριφερειάρχη σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στις 13-03-2023, δια της οποίας, κατά την εκτίμησή μας όχι μόνο επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη αλλά όπως ομολογείται από τον ίδιο, θεωρεί περίπου δικαίωμά του να «υψώνει τον τόνο τηςφωνής του» (τουλάχιστο) όταν δεν γίνονται αποδεκτές οι, αναρμόδιες, παρεμβάσεις του σε τεχνικά ζητήματα των έργων. Η δε καταγεγραμμένη, στην ίδια συνέντευξη, πεποίθησή του «ότι το έργο πρέπει να βγαίνει μετά από μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων μετά από μια διαβούλευση, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο από τεχνικής πλευράς και το βέλτιστο από οικονομικής πλευράς» δεν αντέχει σε σοβαρό σχολιασμό, ούτε τιμά αιρετό που εκλέγεται, κατά τα λεγόμενά του, επί σαράντα ή τριάντα τρία (33) έτη. Αντιθέτως, καταδεικνύει ανεπίτρεπτες, για τη θέση που υπηρετεί, είτε άγνοια είτε περιφρόνηση της νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα. Στην ίδια συνέντευξη, κατά τρόπο επίσης απαράδεκτο, ο ίδιος διασύρει ονομαστικά συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς, κατηγορώντας τες δημόσια για «καταστροφή» του έργου και για μη οικονομική διαχείριση (!) των χρημάτων του δημο- σίου, αντλώντας, όπως ο ίδιος ευθαρσώς ομολογεί, «γνώσεις» από «γκουγκλάρισμα» στο διαδίκτυο (!!!). Επίσης αναφέρει επανειλημμένα το φύλο των συναδέλφων χωρίς εμφανή, για την οικονομία της αφήγησής του, λόγο ( «οι δύο κυρίες») με σαφή, κατά την άποψή μας, πρόθεση απαξιωτικής διάκρισης σε βάρος τους. Αποκρύπτει βέβαια, ότι οι «δύο κυρίες», επιβλέπουσες του συγκεκριμένου έργου, τυγχάνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ελληνικών Πολυτεχνείων… Το ατόπημα του συγκεκριμένου αντιπεριφερειάρχη κρίνεται ακόμη βαρύτερο καθώς γνωρίζει ότι οι συνάδελφοι που διασύρει δημόσια, δεσμεύονται από τη νομοθεσία (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων) και δεν επιτρέπεται να του απαντήσουν δημοσίως, όπως του αρμόζει.

Το Τμήμα μας ως οργανικό μέρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και έχοντας από το καταστατικό του την υποχρέωση να προασπίζει τα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα των μελών μας, ενέργησε ως εξής:

Α. Προχωρήσαμε ως Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) αρχικά σε ακρόαση των μελών μας που ήταν παρόντα στην επίμαχη σύσκεψη, ενώ με έγγραφό μας ζητήσαμε τις απόψεις του αντιπεριφερειάρχη, τις οποίες και λάβαμε άμεσα. Από την σύσκεψη, σύμφωνα με την ομόφωνη άποψη των μελών της Δ.Ε., επιβεβαιώθηκε η αναφορά σε βάρος του α- ντιπεριφερειάρχη. Στην δε υπηρεσιακή απάντηση του αντιπεριφερειάρχη διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, τις καταφανείς ανακρίβειες στους ισχυρισμούς του σε σύγκριση με τη συγκεκριμένη συνέντευξη, διαψεύδοντας τον εαυτό του.

Β. Ακολούθως γίναμε αποδέκτες Υπηρεσιακού Σημειώματος που υπογράφουν το σύνολο των τεχνικών συναδέλφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (ΔΤΕΚ), οι οποίοι καταγράφοντας αναλυτικά το πλήθος των ανακριβειών στους ισχυρισμούς του αντιπεριφερειάρχη, υπερασπίστηκαν τις συναδέλφισσές τους από τη συγκεκριμένη απαράδεκτη επιθετική/ απαξιωτική/ εκφοβιστική/ συμπεριφορά του, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα την επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των στελεχών της ΔΤΕΚ. Άλλωστε και ως Τμήμα Κυκλάδων είμαστε γνώστες ακόμη 2 Υπηρεσιακών Σημειωμάτων των συναδέλφων της ΔΤΕΚ, τα οποία έχουν σταλεί σε εμάς κατά το παρελθόν και αφορούσαν στην προσπάθεια υποβάθμισης της Υπηρεσίας από την περιφερειακή αρχή και στην αναιτιολόγητη μετακίνηση συναδέλφισσας από τη ΔΤΕΚ, επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις αυθαίρετες υποδείξεις του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων σε υπηρεσιακό θέμα.

Γ. Στη συνέχεια γίναμε αποδέκτες νέων αναφορών, αυτή την φορά από τον συνά- δελφο Γραμματέα του Τμήματος Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, ο οποίος τυγχάνει υπάλληλος της ΔΤΕΚ, για την αποστολή από τον αντιπεριφερειάρχη, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συναδέλφου, προσωπικών εκφοβιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (!!!) που σαφώς σχετίζονται με την υπαλληλική σχέση και εξέλιξη του συναδέλφου μας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, έλαβε υπόψη επίσης τα α.π. 77/6-3- 2023 και α.π. 83/3-4-2023 έγγραφα του Συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ν. Αιγαίου ( Π.Ε. Κυκλάδων) με την οποία επιβεβαιώνονται οι αναφορές των συναδέλφων, ενώ καταγράφονται πλήρως τόσο το πλήθος των ανακριβειών στους ισχυρισμούς του αντιπεριφερειάρχη όσο και από το γεγονός ότι έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν ανάλογες πρακτικές του ίδιου προς τους υπαλλήλους της ΔΤΕΚ.

Επισημαίνουμε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την συμπεριφορά του συγκεκριμένου αντιπεριφερειάρχη.

Η στοχοποιητική / απαξιωτική / εκφοβιστική συμπεριφορά, ενάντια σε δημόσιους λειτουργούς από πλευράς πολιτικών δυνάμεων, Μ.Μ.Ε. ιδιοκτησίας ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων και μερίδας πολιτικών (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο), αποτελεί τον ιμάντα   για την παραχώρηση έμμεσα ή άμεσα   του έργου του   δημόσιου, σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των φορολογούμενων πολιτών. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι πρόκειται για προεκλογική γραφικότητα ορισμένων, τελικά καταλήγει να «οπλίζει» τα χέρια οργάνων ιδιωτικών συμφερόντων όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα με την δολοφονική, μαφιόζικη επίθεση στον συνάδελφο αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Παράλληλα, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, η πεποίθηση (;) ορισμένων, ότι τα έργα και οι μελέτες σχεδιάζονται και υλοποιού- νται από «εμπλεκομένους» και όχι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ειδι- κευμένους τεχνικούς επιστήμονες, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της επιστήμης, όπως, ακόμη περισσότερο, η υποτίμηση παραμέτρων ασφάλειας για λό- γους «κόστους» ή άλλων σκοπιμοτήτων, οδηγούν, με ακρίβεια, σε τραγωδίες, όπως η πρόσφατη στα Τέμπη.

Οι συνάδελφοί μας, πέρα από τις συμπεριφορές που καταγγέλλουμε, αντιμετωπίζουν καθημερινά την δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών, την έλλειψη επιμόρφωσης, μέσων και πόρων για την δουλειά μας, την πλήρη ανυπαρξία νομικής υποστήριξης , την πρακτική ανυπαρξία νομικής κάλυψης κ.λ.π., ερχόμενοι συχνά αντιμέτωποι με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Επειδή τα καταγγελλόμενα σε βάρος του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων είναι πλήρως τεκμηριωμένα, επειδή σύμφωνα με τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. Κυκλάδων και τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου, δεν είναι η πρώτη φορά που ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο ούτε η πρώτη φορά που επιχειρεί να υποβιβάσει τα στελέχη και το έργο της ΔΤΕΚ, επειδή, κατά την άποψή μας, τέτοιες συμπεριφορές δεν αποτελούν ενδεδειγμένο τρόπο διοίκησης, καλούμε τους αρμόδιους (κ. Υπουργό Εσωτερικών, τον Συνήγορο του Πολίτη, την κ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως και τον κ. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ως άμεσο προϊστάμενο του αντιπεριφερειάρχη) να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπαλλήλων της ΔΤΕ Κυκλάδων από την απαξιωτική / προσβλητική/ επιθετική και εκφοβιστική συμπεριφορά του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτη. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, επιφυλασσόμαστε για την πρόταση προς τη Γ.Σ. του Τμήματος Κυκλάδων για την οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις