27.5 C
Athens
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής από την «αξιολόγηση» (Ν.4940/2022)

Πρόσφατα

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., μετά την δικαστική προσφυγή του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία κηρύχθηκε παράνομη για τυπικούς λόγους, σύμφωνα με τον αντισυνδικαλιστικό Νόμο Χατζηδάκη, η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ, από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης, που είχε προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε να προκηρύξει εκ νέου την κινητοποίηση για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α. κοινοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα εξώδικα προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορούν στην προκήρυξη «Απεργίας-Αποχής» για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και Προϊστάμενους, από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν.4940/2022, με έναρξη την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

Η κυβέρνηση στην αγωνιώδη προσπάθειά της να βρει πολιτική διέξοδο από τις τεράστιες ευθύνες οργανωτικής και λειτουργικής διάλυσης των Ελληνικών Σιδηροδρόμων που ανέδειξε με «εκκωφαντικό» τρόπο το σιδηροδρομικό «έγκλημα» στα Τέμπη, θέλει να βάλει όλους τους εργαζόμενους συλλήβδην στο στόχαστρο, καλλιεργώντας τον επικίνδυνο κοινωνικό αυτοματισμό.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πετάξει από πάνω της τις ευθύνες και να συνεχίσει να προωθεί την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και τη λειτουργία κρατικών δομών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καταδεικνύοντας την αξιολόγηση ως τη «λύση» στα αδιέξοδα της πολιτικής τους.

Η αξιολόγηση δεν θα λύσει τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, τα τεράστια κενά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Παιδεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση κ.λπ.

Η σημερινή αξιολόγηση παραμένει αντιδραστική και μηχανισμός που στοχεύει στη «διάσπαση», στη χειραγώγηση και υποταγή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην απαρέγκλιτη προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

Η άμεση σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη και το βαθμό επίτευξης στόχων που προωθείται μέσα από το λεγόμενο «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής», θα οδηγήσει στη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, στην εξέλιξη των αρεστών, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την εντατικοποίηση της εργασίας, με εργαζόμενους σιωπηλούς και φοβισμένους.

Ο ιδιαίτερος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ο φορέας λήψης και διεκπεραίωσης σε πρώτο βαθμό κάθε μικρού ή μεγάλου προβλήματος ή ανάγκης των Δημοτών, με την πανσπερμία κλάδων, ειδικοτήτων και ρόλων που οι εργαζόμενοι σε αυτήν ασκούν, πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτός και να οδηγήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα σύστημα αξιολόγησης απλό, άμεσο, κατανοητό, αντικειμενικό και αποδεκτό από όλους. Ένα σύστημα αξιολόγησης που δεν θα αποτελεί έναν ακόμη γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου και επιβολής, αλλά ένα κοινό δρόμο αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών,
3. Την Προεδρία της Κυβέρνησης.
4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
6. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γ. Γενναδίου 8,
7. Τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται,
8. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

Κύριοι Υπουργοί,

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (άρθρα 1 έως 27 και 29), ρυθμίσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για το έτος 2023, στις 23-2-2023 αποφάσισε να κηρύξει Απεργία-Αποχή των ως άνω υπαλλήλων από την αξιολόγηση και στοχοθεσία του έτους 2023, καλώντας όλους τους Συλλόγους-Μέλη σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας συνεχίζουν να υφίστανται, δεδομένου ότι διατηρείται σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές, που συνδέονται με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Οι λόγοι, συνεπώς, στους οποίους θεμελιώνεται η Απεργία-Αποχή, άπτονται της σύνδεσης της διαδικασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής τους σε θέση ευθύνης, που θα τους καταστήσουν προοδευτικά δέσμιους της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, εξαρτώμενους από ένα σύστημα κρίσης εξαιρετικά διαβλητό και στην ουσία αδιαφανές. Παράλληλα, προωθείται μέσω της θεσμοθέτησης του συστήματος «κινήτρων και ανταμοιβής», η εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας, η καλλιέργεια ενός τοξικού εργασιακού ανταγωνισμού, η εξάρτηση της δίκαιης αμοιβής των εργαζομένων από την εργασιακή τους εξουθένωση, στο βωμό της βελτιστοποίησης της απόδοσης της λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα. Εντούτοις, τόσο η αξιολόγηση όσο και η παροχή «κινήτρων – ανταμοιβών» και το σύστημα «στοχοθεσίας», αποτελούν μια απόπειρα αποποίησης των ευθυνών για τη δυσλειτουργία του δημόσιου μηχανισμού, μεταθέτοντας την αιτία της κακοδαιμονίας του Δημοσίου στους αναποτελεσματικούς υπαλλήλους και όχι στην χρόνια υποστελέχωση, στην έλλειψη αξιολόγησης και όχι στην έλλειψη υποδομών, στην έλλειψη «στοχοθεσίας» και όχι στις δομικές δυσλειτουργίες.

Ο N.4940/2022 ιδρύει ένα περίπλοκο, δυσνόητο και δαιδαλώδες σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, το οποίο ως είναι διαρθρωμένο στηρίζεται σε κριτήρια υποκειμενικά και μη μετρήσιμα, παραγνωρίζει πλήρως την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών και την έλλειψη εξοπλισμού και τεχνικών μέσων, ενώ ταυτόχρονα δεν διασφαλίζει την αξιοκρατική, ισότιμη και αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την συνεπεία τούτης μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, αφού συνδέεται ανεπιτρέπτως με κυρώσεις και παροχή κινήτρων οικονομικού περιεχομένου που εν πολλοίς βασίζονται σε υποκειμενικά κριτήρια και προσωπικές απόψεις των αξιολογητών, ευνοώντας την εμφάνιση και εγκαθίδρυση φαινομένων ευνοιοκρατίας και εκφοβισμού των υπαλλήλων. Αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω Απεργίας-Αποχής αποτελούν:

α. Η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου η αξιολόγηση των υπαλλήλων συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης, όπως, ενδεικτικά, το θεσμικό αυτό πλαίσιο αποτυπώνεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4354/2015, της παρ.5 του άρθρου 82 και των άρθρων 83, 84, 85 του Ν.3528/2007 καθώς και τα άρθρα 87,88 και 89 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν.

β. Η άμεση προώθηση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων που θα κληθούν να αξιολογήσουν είναι τοποθετημένοι από τις εκάστοτε Διοικήσεις και όχι αξιοκρατικά επιλεγμένοι μέσα από διαδικασία κρίσεων επιλογής Προϊσταμένων.

γ. Η εφαρμογή του συστήματος «κινήτρων-ανταμοιβών». Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσεται Απεργία-Αποχή όλων των υπαλλήλων στον χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και στοχοθεσίας σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρθρα 1 έως 27 και άρθρο 29 του Ν.4940/2022 διαδικασία.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα και δη από κάθε σχετική με τη διαδικασία αξιολόγησης ενέργεια, προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (Εφ. Αθηνών 590/2023, Εφ. Αθηνών 4843/2014, Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι, από την παρέλευση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως του Ν.4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των Δημοτικών Υπαλλήλων και εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που απασχολούνται στον χώρο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και τους οποίους εκπροσωπούμε.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται, προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΤΣΙΠΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 21969
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 11 – ΑΘΗΝΑ – 106 82
ΑΦΜ: 105865626 – ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 3302240 – e-mail: mtsipra@otenet.gr

▷▷ Περισσότερες αναρτήσεις από το ErgasiaNET που αφορούν στην κήρυξη απεργίας-αποχής από την «αξιολόγηση» του νόμου Βορίδη (Ν.4940/2022) από Ομοσπονδίες στο δημόσιο τομέα, πατήστε εδώ.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις