17 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Ειρηνοδικείο Ρόδου: Οριστική απαλλαγή εγγυήτριας δανείου από οφειλές ύψους 342.161 ευρώ

Σώθηκε και το σπίτι και το αυτοκίνητο της γυναίκας

Πρόσφατα

Σε οριστική απαλλαγή εγγυήτριας δανείου από οφειλές ύψους 342.161,06 ευρώ προχώρησε με απόφαση που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου.

Η αιτούσα, 67 ετών, έχει τελέσει νόμιμο γάμο, το έτος 2003, με έναν 69χρονο, από τον οποίο απέκτησαν ένα παιδί, ενήλικη πλέον, ενώ ο σύζυγός της έχει άλλα τρία ενήλικα παιδιά από προηγούμενο γάμο του.

Η αιτούσα δεν εργαζόταν στο παρελθόν και δεν εργάζεται ούτε σήμερα, δεδομένης και της ηλικίας της. Παρουσιάζει δε μηδενικό ατομικό εισόδημα. Ο δε σύζυγός της, είναι συνταξιούχος και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη που ανέρχεται περίπου στο ποσό των 920 ευρώ, πάσχει δε από ασθένειες με αποτέλεσμα μεγάλη δυσχέρεια στην μετακίνησή του.

Στο παρελθόν ο σύζυγός της διατηρούσε ατομική επιχείρηση, με μεγάλο κύκλο εργασιών, πλην όμως κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Η αιτούσα διαθέτει στην κυριότητά της, μία διώροφη κατοικία που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της, ενώ σε αυτήν έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού 360.000 ευρώ.

Περαιτέρω, στην κατοικία έχει επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση.

Πέραν του ανωτέρω ακινήτου, η αιτούσα έχει στην κυριότητά της ένα αυτοκίνητο, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2007.

Η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την πιστώτρια τράπεζα ανέρχεται στο ποσό των 342.161,06 ευρώ.

Τα ετήσια δε δηλωθέντα ατομικά εισοδήματά της μεταξύ των ετών 2007-2019 ήταν μηδενικά. Λόγω της αισθητής μείωσης του καθαρού μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματός της, από το έτος 2012 και εξής, σε σχέση με αυτό που παρουσιαζόταν κατά τα προηγούμενα έτη, ιδίως μεταξύ των ετών 2008 και 2010, όταν και ανέλαβε τις δανειακές της υποχρεώσεις, η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτριά της.

Η αδυναμία αυτή είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά της, όπως αυτό διαμορφώθηκε, ήτοι με το μηνιαίο οικογενειακό της εισόδημα να ανέρχεται περίπου στο ποσό των 960 ευρώ, αφού αφαιρεθεί το ποσό το οποίο απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και του συζύγου της, αδυνατεί πλέον να καλύψει τη συνολική μηνιαία δόση των επίδικων δανείων.

Η αδυναμία της αυτή είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται ουσιώδης αύξηση του οικογενειακού της εισοδήματος κατά το προσεχές μέλλον.

Εξάλλου, ουδέποτε διέθετε την εμπορική ιδιότητα, την οποία δεν της προσέδωσαν ούτε οι παραπάνω αναφερόμενες εγγυήσεις που παρείχε η αιτούσα προς τον σύζυγό της, καθώς η αιτούσα δεν εγγυήθηκε κατά σύνηθες επάγγελμα, οι δε ανωτέρω εγγυήσεις της δεν στοιχειοθετούν την έννοια ούτε φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργανωμένης επιχείρησης, καθώς η ίδια δεν υπέγραψε ως εγγυήτρια υπέρ και άλλων, πλην του συζύγου της, προσώπων.

Το δικαστήριο έτσι ρύθμισε τα χρέη της για χρονικό διάστημα τριών ετών (36 μήνες) ορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ ης πιστώτρια.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της και της επιβάλλει την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας της, μηνιαία δόση κεφαλαίου ύψους 212,20 ευρώ για είκοσι (20) έτη, ήτοι σε διακόσιες σαράντα μηνιαίες δόσεις.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της καθ’ ης που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη.

Καθώς με την εξάντληση του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας δεν εξοφλούνται ολοσχερώς οι απαιτήσεις της καθ’ ης (εμπραγμάτως ασφαλισμένες και ανέγγυες), κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις οριζόμενες καταβολές, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα.

Εξαιρεί εξάλλου και το αυτοκίνητό της.

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ευαγγελία Ταμπάκη.

Πηγή: dimokratiki.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις