«Μέχρι την τελευταία σταγόνα»: Συζήτηση για το δημόσιο νερό (20/3)