17.9 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48Α): Ο νόμος για τη συνέχεια της απασχόλησης του προσωπικού στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Πρόσφατα

Ψηφίστηκε ο νόμος 5027/2023 (ΦΕΚ 48A/02-03-2023) με τον οποίο ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων και το θέμα της συνέχισης της απασχόλησης του προσωπικού του προγράμματος ΒσΣ που συµµετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού της 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ και δεν περιλαµβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Στο άρθρο 77 του ν. 5027/23, ορίζεται ότι προσωπικό το οποίο:

1. Προσωπικό το οποίο: α) απασχολούνταν κατά την 18η.12.2018, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) σε ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, μεταφέρεται στον οικείο δήμο, ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) ή του άρθρου 21 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), κατά περίπτωση.

3. Από 1ης.1.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πηγή: metaota.blogspot.com

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις