12.1 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Μετονομασία κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών

Πρόσφατα

Νέο Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο (Π.Δ.85/2022) και μετονομασία κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Επανένταξη ειδικοτήτων μηχανικών στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 

Σχετ.: Τα αρ. πρωτ. 3946/04-01-2023 και 3989/30-01-2023 έγγραφά σας.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με την επαναφορά της ονομασίας του κλάδου «ΤΕ Μηχανικών» αντί της ονομασίας «ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών», την ένταξη του πτυχίου του Τμήματος ΤΕΙ Ορυχείων (και μετέπειτα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος) στον κλάδο ΤΕ Περιβάλλοντος αντί του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, την επανένταξη επιπλέον πέντε (5) ειδικοτήτων Μηχανικών στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών και την προσθήκη του τίτλου «Μηχανικός» σε έξι (6) ειδικότητες του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών του π.δ. 85/2022 (Α ́ 232), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α ́ 169), στην κατάρτιση του αριθ. 85/2022 Προεδρικού Διατάγματος, με θέμα: «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)», το οποίο αντικατέστησε το υφιστάμενο «Προσοντολόγιο» (π.δ. 50/2001, όπως ίσχυε). Για την εκπόνησή του αξιοποιήθηκαν στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Απογραφή), τα Ψηφιακά Οργανογράμματα φορέων, η τεχνογνωσία του ΑΣΕΠ, οι Οργανισμοί και οι Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας (νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ, σύγχρονες ειδικότητες ΙΕΚ κ.ο.κ.).

Το νέο «Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Παράρτημα Α ́, στο οποίο καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης ανά κλάδο/ειδικότητα προσωπικού και Παράρτημα Β’, στο οποίο αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι/ειδικότητες με τους νέους κλάδους/ειδικότητες του νέου π.δ.

Αναφορικά με τα τέσσερα (4) ζητήματα που τίθενται στα αρ. πρωτ. 3946/04-01-2023 και 3989/30-01-2023 έγγραφά σας επισημαίνονται τα εξής:

1. Στο από 18/02/2023 κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α ́ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», στο άρθρο 34, παρ. 2, έχει περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών». Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία ενόψει της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.3174/2003 (Α ́ 205) καθώς και της παρ. 9 του άρθρου μόνου του π.δ.347/2003 (Α ́315) με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του π.δ.50/2001 (Α ́ 39). Περαιτέρω, η επαναφορά του τίτλου του Μηχανικού ΤΕ στους υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν σε αντίστοιχες του γνωστικού τους αντικειμένου θέσεις του δημόσιου τομέα κρίθηκε απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών, όπου κυρίως απασχολούνται, καθώς και για την ανεμπόδιστη άσκηση μιας σειρά αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το επάγγελμα του μηχανικού, όπως της επίβλεψης τεχνικών έργων, της εκπόνησης μελετών, της κατάρτισης προϋπολογισμών έργων, της συμμετοχής σε τεχνικές ομάδες εργασίας, του ελέγχου δόμησης αυθαίρετων-επικίνδυνων κατασκευών κ.ο.κ. Συνεπώς εφεξής ο κλάδος θα έχει την ονομασία ΤΕ Μηχανικών.

2. Στο Παράρτημα Α ́ του π.δ. 85/2022 οι υφιστάμενοι κλάδοι/ειδικότητες ΤΕ Μηχανικών Ορυχείων και ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος δεν εντοπίζονται πλέον ως χωριστές ειδικότητες του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ενώ στο Παράρτημα Β ́ έχουν αντιστοιχιστεί στον νέο κλάδο ΤΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητα ΤΕ Περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω υφιστάμενοι κλάδοι/ειδικότητες αφορούν σε ολιγάριθμες μόνο οργανικές θέσεις σε φορείς του δημοσίου και εκ του λόγου τούτου κρίθηκε σκόπιμο αυτοί να κωδικοποιηθούν υπό τον νέο διευρυμένο κλάδο ΤΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητα ΤΕ Περιβάλλοντος. Άλλωστε, βασικός στόχος του νέου π.δ. είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των υφιστάμενων κλάδων/ ειδικοτήτων καθώς και η συστηματική και με ενιαίο τρόπο συνολική αποτύπωση των κλάδων/ειδικοτήτων του δημόσιου τομέα. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Τμήμα Ορυχείων λειτουργούσε από το 1992 στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ενώ το 1999 μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Ο ουσιαστικός στόχος της μετεξέλιξης αυτής ήταν η διεύρυνση και επικαιροποίηση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος αναφορικά με τα γεωτεχνικά έργα και τις κατασκευές, τον εντοπισμό και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, αλλά και την πρόληψη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που τα περιβάλλει. Όλα τα ανωτέρω εντάσσονται κατά μείζονα λόγο στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης του περιβάλλοντος και συνεπώς τεκμηριώνουν έτι περαιτέρω την ένταξη των συγκεκριμένων πτυχίων και κατ ́ επέκταση των υφιστάμενων κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών Ορυχείων και ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος στον νέο κλάδο ΤΕ Περιβάλλοντος.

3. Σχετικά με την επαναφορά των ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕ Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος και ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, επισημαίνεται ότι επίσης αφορούν σε ολιγάριθμες οργανικές θέσεις σε φορείς του δημοσίου και για λόγους κωδικοποίησης έχουν ενταχθεί, όπως και οι ειδικότητες ΤΕ Μηχανικών Ορυχείων και ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, στον νέο διευρυμένο κλάδο ΤΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητα ΤΕ Περιβάλλοντος. Καθίσταται εν προκειμένω σαφές ότι δεν είναι δυνατό για καθένα από τα πολυάριθμα τμήματα Μηχανικών ΤΕΙ που λειτούργησαν έως το 2019, οπότε και καταργήθηκε ο θεσμός των ΤΕΙ, να θεσπιστεί χωριστή ειδικότητα στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Εξάλλου, και στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στον κλάδο και ομώνυμη ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται ως αποδεκτά προσόντα πτυχία Μηχανικών, όπως π.χ. των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών. Ειδικά ως προς την επαναφορά της ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Οργάνων στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, επισημαίνεται ότι για λόγους συστηματικούς και συνάφειας αντικειμένου έχει ενταχθεί στον Τομέα Υγείας της κατηγορίας ΤΕ υπό τον νέο τίτλο κλάδου ΤΕ Βϊοιατρικής Τεχνολογίας, ειδικότητα ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, όπως άλλωστε ήταν και οι ονομασίες των αντίστοιχων πρώην τμημάτων ΤΕΙ.

4. Αναφορικά με το αίτημά σας για προσθήκη του τίτλου «Μηχανικός» στις ειδικότητες του π.δ. 85/2022, ΤΕ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, ΤΕ Αυτοματισμού, ΤΕ Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών και ΤΕ Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, επισημαίνεται ότι ο λόγος που δεν προστέθηκε η συγκεκριμένη αναγραφή ήταν ότι τα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ δεν χορηγούσαν πάντα και από την ίδρυσή τους πτυχία στα οποία αναγραφόταν ο τίτλος «Μηχανικός» στους τίτλους σπουδών των αποφοίτων τους π.χ. ανέγραφαν πτυχίο Ηλεκτρονικού Τ.Ε. ή πτυχίο
τμήματος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ούτε τα συγκεκριμένα Τμήματα είχαν πάντοτε την ονομασία «Τμήμα Μηχανικών …». Για ορισμένα δε από τα ανωτέρω τμήματα ΤΕΙ ουδέποτε θεσπίστηκαν προεδρικά διατάγματα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους ως μηχανικών ΤΕ. Συνεπώς, για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν χρησιμοποιήθηκε ο όρος «μηχανικός» στην ονομασία των ανωτέρω ειδικοτήτων. Ανεξαρτήτως τούτου, εφόσον ο γενικός κλάδος φέρει πλέον τον τίτλο «ΤΕ Μηχανικών» δεν τίθεται εν αμφιβόλω η ιδιότητα του μηχανικού για όσους υπαλλήλους εντάσσονται στις συγκεκριμένες ειδικότητες. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω αιτήματά σας θα εξεταστούν και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 σύμφωνα με την οποία «Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις