«Νέο οργανόγραμμα ΣΤΑΣΥ ή παροχή στα δικά μας παιδιά;» Ρητορικές και άλλες ερωτήσεις από το Σωματείο…

Ανακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ Στις 15 Ιουνίου 2021 στο ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ–85 δημοσιεύτηκε η Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανογράμματος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Ενάμιση περίπου χρόνο αργότερα στις 31-1-2023 με το ΑΔΑ: 6Θ60ΟΡΛΟ-3Φ4 δεσμεύονται 37.200€ για την «Παροχή τεχνικής υποστήριξης της ΣΤΑΣΥ για την επικαιροποίηση / τροποποίηση του Οργανογράμματος και … Συνεχίστε να διαβάζετε το «Νέο οργανόγραμμα ΣΤΑΣΥ ή παροχή στα δικά μας παιδιά;» Ρητορικές και άλλες ερωτήσεις από το Σωματείο….