Μειώσεις και δήθεν αυξήσεις που προκύπτουν από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών!

Εκδόθηκε η εγκύκλιος Νο 7, του e-ΕΦΚΑ, με αριθ. πρωτ. 31432/20-01-2023 και με θέμα:

-Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ/τ. ΟΑΕΔ) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης.

-Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ