Καλή χρονιά με υγεία και υπομονή από τους απεργούς της «Μαλαματίνα», οι οποίοι εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την πρωτοφανή στήριξη και υποστήριξη του δίκαιου αγώνα τους | Πηγή: Σύγχρονη συνδικαλιστική σκέψη | Τεύχος 270: Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022 Ημέρα δημοσίευσης: 30-12-2022