Με αφορμή την αίτηση-όχληση, που κυκλοφορεί, αναφορικά με την μη παραγραφή της αξίωσης από το ελληνικό Δημόσιο της μισθολογικής μας ωρίμανσης που πάγωσε το 2016-2017 με το ν. 4354/2015 (μισθολόγιο) και το σχετικό Ενημερωτικό-Γνωμοδοτικό σημείωμα που απέστειλε η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ στις Ομοσπονδίες και τους συλλόγους, ως ΜΕΤΑ-ΟΤΑ θέλουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Με βάση και παλιότερη εμπειρία που έχουμε από παρόμοια ζητήματα, υπάρχει κίνδυνος εντός του επόμενου 6μηνου, που προβλέπεται από το νόμο, να κατατεθούν εκατοντάδες χιλιάδες αγωγές και να θυσαυρίσουν ακόμη μια φορά τα δικηγορικά γραφεία.

2. Γνωρίζουμε όλοι, ότι το ζήτημα της επιστροφής των χρημάτων που μας χρωστάνε, από το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων το 2016-2017 και της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτών των ετών, για την μισθολογική μας εξέλιξη, δεν θα λυθεί στις δικαστικές αίθουσες, αλλά από την μαζική, αγωνιστική μας διεκδίκηση και ιδιαίτερα την επόμενη περίοδο που είναι και προεκλογική.

Εξάλλου, η εμπειρία μας λέει, ότι και υποθέσεις που κρίνονται στα δικαστήρια, έχουν αίσια έκβαση, αν έχει προηγηθεί η ανάδειξη του δίκαιου του αιτήματος μέσα στην κοινωνία.

Για να ανακοπεί μια τέτοια προοπτική και για να μην γίνουν τα σωματεία μας ντίλερ των δικηγορικών γραφείων, αλλά και για να χρησιμοποιηθούν και τα ένδικα μέσα, για να πεισθούν και οι συνάδελφοι που δεν κατανοούν ότι μόνο μέσα από την ενεργοποίηση και την αγωνιστική τους διεκδίκηση, μπορούν να έχουν αποτελέσματα, να επιδιώξει η ΑΔΕΔΥ μια πρότυπη/πιλοτική δίκη, για να κριθεί το θέμα αυτό και σε δικαστικό επίπεδο.

Ενημερωτικό-γνωμοδοτικό σημείωμα ΑΔΕΔΥ για την αίτηση για μη παραγραφή μισθολογικής ωρίμανσης (κλιμάκια 2016-2017)