Κατατέθηκε  στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» το οποίο περιλαμβάνει διάφορες παρατάσεις θητειών συμβασιούχων» | Πηγή: ygeionomikoi.gr

Για τους εργαζόμενους με ΣΟΧ σε καθαριότητα, φύλαξη και  εστίαση προβλέπεται δυνατότητα   παράτασης θητείας έως 30/6/2023.

Βεβαίως υπάρχει παραπομπή στο άρθρο 28 του νόμου 4865/2021, όπου υπάρχει ο όρος “εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές.

Για το επικουρικό προσωπικό προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έως 31/12/2023:

Για τους επικουρικούς που είχαν προσληφθεί με αρχικές τρίμηνες συμβάσεις για αντικατάσταση όσων είχαν μπει σε αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έως 30/6/23  ανεξάρτητα της επιστροφής των συναδέλφων σε αναστολή.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται για εξέταση στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής και αναμένεται να πάει την επόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Το σχέδιο νόμου και την πορεία του στη Βουλή μπορείτε να τα δείτε εδώ.


Σύλλογος ΓΝΑΝ: Μονιμοποίηση και αυξήσεις μισθών συμβασιούχων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ | Καμία απόλυση – Απειλείται η λειτουργία του νοσοκομείου