Συνέχεια στον αγώνα τους δίνουν οι εργαζόμενοι στη «Μαλαματίνα», καθώς κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου την περασμένη Δευτέρα 28 Νοέμβρη αποφάσισαν την κήρυξη 24ωρων απεργιών από το Πέμπτη 1 Δεκέμβρη 2022 έως και την Παρασκευή 30 Δεκέμβρη 2022 και από ώρα 00.01 έως και ώρα 24.00 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πέντε εκβιαστικές και τρομοκρατικές απολύσεις καθώς επίσης και για την κατάργηση του τμήματος διανομής. Η Γενική Συνέλευση απαιτεί από τη διεύθυνση της εταιρείας να ανακαλέσει άμεσα τις παράνομες απολύσεις και την απόφαση της για το κλείσιμο του τμήματος διανομής, ενώ αποφάσισε να περιφρουρήσει με εργαζόμενου – μέλη του Σωματείου την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων.