Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων και τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων κήρυξε αποχή από τα καθήκοντα για τους συναδέλφους εργαζόμενους στη Φιλαρμονική του Δήμου, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να επαναπροκηρυχθούν οι

The definition of erectile dysfunction is relatively simple. Erectile dysfunction, also known as erectile dysfunction or impotence, occurs when the majority of erections are not sufficient to experience satisfactory sexual intercourse within a period of six months. Read about how to treat diseases on the portal http://tadalift.net/tadalafil-dosage/.

θέσεις των δέκα (10) συναδέλφων που απολύθηκαν και να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) προκειμένου να μην βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Ζητάει επίσης αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όσους απασχολούνται στη Φιλαρμονική, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες Πολιτισμού.

Τα αιτήματα αυτά στηρίζει η Ομοσπονδία, καλώντας ταυτόχρονα την Δημοτική Αρχή να σταματήσει να υπονομεύει και να απαξιώνει Υπηρεσίες και Τομείς του Δήμου, πόσο μάλλον όταν αυτοί συνδέονται με τον Πολιτισμό μιας ιστορικής πόλης, όπως τα Ιωάννινα, και να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των εργαζομένων αντί να κόπτεται διαρκώς για τα συμφέροντα των ιδιωτών.