Εκδήλωση για ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά προβλήματα που απασχολούν εργαζομένους/ες συνταξιούχους/ες εκπαιδευτικούς