Η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 « Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» διαιωνίζει την πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές.

Κατά την άποψη μας θα πρέπει να καθιερωθεί στη χώρα μας ένα επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο νοσηλευτών, το Πανεπιστημιακό, χωρίς υποκατηγορίες και βοηθούς. Οι όποιες σχολές δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “βοηθών νοσηλευτικής” (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) θα πρέπει να μετατραπούν σε σχολές εκπαίδευσης τραυματιοφορέων, βοηθών θαλάμου και φροντιστών ασθενών. Όσοι εργάζονται ως “βοηθοί νοσηλευτές” θα πρέπει  να μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους ως προσωποπαγείς νοσηλευτές ΔΕ  και να τους δοθεί η δυνατότητα επαγγελματικής και εκπαιδευτικής  αναβάθμισης.

Όμως μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν  υπ` όψιν τους τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, όπως επίσης τη στελέχωση και την επαγγελματική πραγματικότητα στα Νοσοκομεία της χώρας. Το καθηκοντολόγιο της κυρίας Γκάγκα δεν λαμβάνει υπόψιν του τα παραπάνω, γι΄ αυτό και είναι ανεφάρμοστο.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπέγραψε μια υπουργική απόφαση που η συντριπτική πλειονότητα των διοικητών των Νοσοκομείων της χώρας δεν  την εφαρμόζει λόγω των ποσοστών στελέχωσης των Νοσοκομείων σε νοσηλευτές ΠΕ- ΤΕ και ΔΕ.

Η Υπουργός Υγείας προχώρησε σε αυτή την απόφαση με προφανή στόχο να δημιουργηθούν νέα διαλυτικά προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας, προβλήματα που θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη αποδυνάμωσή του, έτσι ώστε να παρουσιαστεί κάποια στιγμή ως μονόδρομος η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.

Δεν είναι τυχαίο που η υπουργική  απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού για το καθηκοντολόγιο των “βοηθών νοσηλευτών” αφορά μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι στον ιδιωτικό τομέα,

Στην απόφαση  αυτή συνέδραμαν οι γαλάζιες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΕΝΕ, της ΠΑΣΥΝΟ,  και της ΔΑΚΕ ΠΟΕΔΗΝ που νοιάζονται μόνο για πως θα φαίνονται “καλά παιδιά” στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και αδιαφορούν για την πραγματικότητα που βιώνουν οι δεκάδες χιλιάδες νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ  που εργάζονται στα δημόσια Νοσοκομεία.

Η υπ. απόφαση στο άρθρο 34 περιλαμβάνει και το αντιεπιστημονικό και παράνομο «κόλπο» της ανάθεσης-εκχώρησης αρμοδιότητας από του νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ προς του νοσηλευτές ΔΕ.  Με αυτό το «κόλπο» οι ίδιοι  που αφαιρούν  βασικά επαγγελματικά νοσηλευτικά καθήκοντα από τους ΔΕ νοσηλευτές , όταν παρουσιάζουν την στελέχωση  κλινικών σε νοσηλευτές συμπεριλαμβάνουν τους «βοηθούς» ισότιμα με τους νοσηλευτές.  Με το ίδιο «κόλπο» αυξάνεται η κλινική και νομική ευθύνη αλλά και η εντατικοποίηση του «αναθέτοντα» νοσηλευτή ΠΕ και ΤΕ, ο οποίος χρεώνεται τον έλεγχο και την ευθύνη για πράξεις άλλων, τους οποίους μάλιστα οφείλει να αξιολογεί για την επάρκεια τους καθημερινά!!!

Παράλληλα με την υπουργική απόφαση για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ νοσηλευτών εκδόθηκε και η Υπουργική Απόφαση υπ.Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 “Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”. Αυτή η απόφαση για το καθηκοντολόγιο των ΤΕ και ΠΕ νοσηλευτών περιλαμβάνει 69 καθήκοντα και αρμοδιότητες, ορισμένες εκ των οποίων μέχρι στιγμής δεν εκτελούνταν από νοσηλευτές – τριες στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία (τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα, εφαρμογή ναρθήκων άνω και κάτω άκρων, αλλαγή τραυμάτων και χειρουργικών τομών – αφαίρεση ραμμάτων). Με την υπάρχουσα στελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων από νοσηλευτές – τριες, το συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο είναι αδύνατον να εφαρμοστεί στο σύνολο του. Επίσης δεν περιλαμβάνει νοσηλευτικές πράξεις σχετικές με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εκτιμούμε ότι απαιτείται ένας ευρύς κύκλος διαλόγου για την τροποποίηση και της συγκεκριμένη υπουργική απόφασης.

Προτάσεις  – Διεκδικήσεις:

–  Kατάργηση της πολυδιάσπασης του κλάδου, με τη δημιουργία ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής με Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όπου θα ενταχθούν άμεσα οι ΤΕ στην ΠΕ κατηγορία (δεδομένου ότι οι σχολές τους έχουν ήδη μετατραπεί σε ΑΕΙ) με τις αντίστοιχες αποδοχές και οι ΔΕ νοσηλευτές/νοσηλεύτριες να αποκτήσουν πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σχολές με διευκολύνσεις και εκπαιδευτικές άδειες. Στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την μετάβαση στην Ενιαία Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική, να γίνει Ενιαίος Νοσηλευτικός Κλάδος, που θα υπάρχουν μέσα οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτών, με τα ανάλογα βαθμολογικά, μισθολογικά και επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα

-Ανάκληση της  υπουργικής απόφασης Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 έως ότου τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνονται οι νοσηλευτικές πράξεις που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια και μετα -δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  στους νοσηλευτές ΔΕ και οι οποίες μέχρι τώρα εκτελούνταν  καθημερινά από χιλιάδες νοσηλευτές ΔΕ στο σύστημα υγείας. Έναρξη διαλόγου για την τροποποίηση της  υπ.Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 υπουργικής απόφασης “Αρμοδιότητες – Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”

-Καμιά «ανάθεση καθηκόντων»  – καμιά «ανάληψη αποκλειστικής ευθύνης».

-Εκπαιδευτική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών-τριων, με δυνατότητα διεξόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική διαδικασία εισαγωγής.

-Τροποποίηση και εκσυγχρονισμό του ΠΔ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Νοσηλευτών ώστε να ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκτελούμενες νοσηλευτικές πράξεις.

-Μισθολογική αναβάθμιση των ΔΕ νοσηλευτών με ταχύτερη προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον Νοσηλευτικό Κλάδο, προκειμένου να μπορούν τα Νοσοκομεία και οι μονάδες ΠΦΥ να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες.
Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης και διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δομών του. Ενάντια στα ΣΔΙΤ και στους σχεδιασμούς για το «νέο ΕΣΥ» που περιλαμβάνει κλείσιμο δομών, συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποίηση. Υπερασπιζόμαστε την υγεία σαν δημόσιο αγαθό και παλεύουμε ενάντια στην εμπορευματοποίηση της.

-Όλοι οι υγειονομικοί να μπούμε στα ΒΑΕ Επαγγέλματα, να γίνουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, να διπλασιαστεί  η τιμή της εργατοώρας σε νυχτερινά,  αργίες, υπερωρίες του λοιπού προσωπικού και εφημεριών ιατρών. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

-Μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων με μετατροπή των συμβάσεων τους σε Αορίστου Χρόνου

-Αύξηση του ΒΑΕ επιδόματος και επέκταση και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

-Άρση των αναστολών εργασίας και Επιστροφή συναδέλφων μας  στην εργασία τους.