34.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

ΠΑΝΣΥΕΡ, ΠΟΠΟΚΠ: Απεργία κατά της ιδιωτικοποίησης ΕΟΠΥΥ, συγκέντρωση στο υπ. Υγείας | 5/10, 11πμ.

Πρόσφατα

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ | ΠΑΝΣΥΕΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΝΣΥΕΡ) συνεδρίασε στις 12/9/2022 με βασικό του θέμα το Σχέδιο Οργανογράμματος που ψηφίστηκε στις 21/7/2022 και τροποποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 8/9/2022.

Η συρρίκνωση των περιφερειακών δομών του ΕΟΠΥΥ με τη μετατροπή 14 Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) σε Αυτοτελή Τμήματα, την κατάργηση συνολικά 107 Τμημάτων στην συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΔΙ και το κλείσιμο 5 αποκεντρωμένων γραφείων, αποτυπώνει την σαφή κατεύθυνση αποδυνάμωσης του Οργανισμού και οριστικής υποβάθμισης του έργου του και της προσφοράς στους ασφαλισμένους. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί ο περιορισμός της παρουσίας του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους νομούς της χώρας.

Οι τροποποιήσεις που περιελήφθησαν στο τελικό σχέδιο με την ίδρυση τεσσάρων νέων φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και την πρόβλεψη διανομής φαρμάκων από τα αυτοτελή τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων που καταργούνται, αποτελεί θετική εξέλιξη αλλά είναι μακριά από το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο σε κάθε νομό της χώρας. Όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή στη Διοίκηση η προσπάθεια αποτίμησης και αξιολόγησης του έργου των ΠΕ.ΔΙ. είχε αρνητικά αποτελέσματα, αφού στην πραγματικότητα έγινε χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουν οι ΠΕ.ΔΙ. αποτιμώντας ουσιαστικά τη δουλειά που γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα που διεκπεραιώνονται. Όμως αυτό θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο ενός Οργανογράμματος του μεγαλύτερου Οργανισμού Υγείας της χώρας για τον οποίον θεωρείται πολυτέλεια η ύπαρξη μιας δομής ανά νομό.

Στην ξεκάθαρη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού, που αποτυπώνει αυτό το σχέδιο Οργανογράμματος, εμείς απαντούμε με προτάσεις ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου τους. Προτείνουμε λοιπόν τα παρακάτω ως ελάχιστα μέτρα για την αναβάθμιση των ΠΕ.ΔΙ. και της αύξηση των θέσεων εργασίας στη επαρχεία με την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού που τόσο πολύ ανάγκη έχει η επαρχία.

– Οι πληρωμές των παρόχων του Οργανισμού και των ασφαλισμένων να γίνονται από τις ΠΕ.ΔΙ. Θα πρέπει οι πληρωμές να γίνονται κυκλικά ώστε κάθε μήνα οι ΠΕΔΙ να μην πληρώνουν τους ίδιους παρόχους.

– Μετατροπή των τμημάτων φαρμακευτικής σε τμήματα διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης και ελέγχου παρόχων του Οργανισμού, όπου οι ΠΕΔΙ ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες τις αρμόδιας νέας Διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας θα αξιολογούν και θα ελέγχουν τους παρόχους χωρικής αρμοδιότητας τους.

– Σύσταση επιτροπών ενστάσεων παρόχων και ασφαλισμένων σε κάθε ΠΕΔΙ που θα λειτουργούν με ευθύνη των Δντών των ΠΕΔΙ που θα εκδίδουν τις αποφάσεις. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κυκλικά ώστε κάθε μήνα διαφορετικές ΠΕΔΙ να αποφασίζουν για τους ίδιους παρόχους, ενώ δεν θα αποφασίζουν για παρόχους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

– Ο συντονισμός των πληρωμών, ελέγχου/αξιολόγησης και εξέτασης των ενστάσεων θα γίνεται από τους συντονιστές των ΠΕΔΙ σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση που εκδίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες.

– Διατήρηση της δυνατότητας ο Οργανισμός να διαθέτει ένα φαρμακείο ανά νομό και ίδρυση των φαρμακείων αυτών σταδιακά ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσληψης φαρμακοποιών.

ΠΟΠΟΚΠ: 24ωρη απεργία στον ΕΟΠΥΥ ενάντια στη συρρίκνωση των δομών, συγκέντρωση στο υπ. Υγείας (5/10)

Για να είναι δυνατά τα παραπάνω η ελάχιστη στελέχωση ανά ΠΕΔΙ που θα πρέπει να προβλέπεται στο Οργανόγραμμα εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 άτομα.

Επιπρόσθετα προτείνουμε στη Διοίκηση του Οργανισμού να μεριμνήσει για τη σύσταση γραμμής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ που θα λειτουργεί σε Ολοήμερη βάση, όπου θα συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού και ανά ημέρα θα συντονίζεται από τις ΠΕΔΙ ΤΟΥ Οργανισμού και τις Δνσεις της κεντρικής υπηρεσίας με ευθύνη των Διευθυντών.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διατηρηθούν και τα Τμήματα Γραμματείας, το κέντρο συντονισμού όλης της υπηρεσίας τόσο στην εσωτερική λειτουργία της όσο και στην επαφή της με τους πολίτες είναι σαφές ότι η κατάργησή τους μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Αντιθέτως θα μπορούσε να ανατεθεί σε αυτές και η σημαντική αρμοδιότητα γραμμής εξυπηρέτησης των πολιτών σε κάθε ΠΕΔΙ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Την εποχή που όλοι βιώνουμε τα αποτελέσματα της αλόγιστης ιδιωτικοποίησης της ενέργειας πρέπει να καταλάβουμε ότι η ενίσχυση των δημόσιων δομών και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε δομές που υποστηρίζουν την υγεία του πολίτη είναι μονόδρομος για να μην καταρρεύσει ο κοινωνικός ιστός. Άραγε ποιοι βουλευτές της επαρχίας διαφωνούν με 450 νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο νέο προσωπικό που θα παράσχει ουσιαστικό έργο στα πλαίσια αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού.

Στην πορεία διαμόρφωσης αυτού του Σχεδίου Οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ έχουν περιέλθει σε γνώση της Διοίκησης τόσο οι προτάσεις των εργαζομένων όσο και οι αντιδράσεις τους στα σχέδια συρρίκνωσης, ιδιωτικοποίησης και διάλυσης του ΕΟΠΥΥ.

Καμία Διοίκηση δε μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε. Τώρα λοιπόν που όλοι γνωρίζουμε απαιτούμε την απόσυρση του Σχεδίου και την επεξεργασία ενός Οργανογράμματος ανάπτυξης, στελέχωσης και αναβάθμισης του ΕΟΠΥΥ, συμβατό με τις ανάγκες των πολιτών αλλά και τις απαιτήσεις των υπαλλήλων που καλούνται, με κριτήρια ποιοτικά και ανθρωποκεντρικά, να φέρουν σε πέρας το σημαντικό έργο του ΕΟΠΥΥ.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Τετάρτη 05-10-2022: 24 ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία για
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις