22.2 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Δέκα σημαντικές διατάξεις που αφορούν στους ΟΤΑ και εμπεριέχονται στο Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181Α)

Πρόσφατα

Στο νόμο 4972/2022 (ΦΕΚ 181Α) της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ και της εκτέλεσης μόνιμης δουλειάς και ΕΣΣΕ σε αυτές, υπό τον τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στους ΟΤΑ, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:


1) Επέκταση της υποχρεωτικότητας χρήσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Με το άρθρο 158 τροποποιείται το άρθρο 148 του ν. 4601/2019 και θεσπίζεται η χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ανεξαρτήτως ορίων ποσών.

Με το άρθρο 159 τροποποιείται το άρθρο 151 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) και θεσπίζεται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για την υποβολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Με το άρθρο 160 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 154 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) η οποία αποτελεί εξουσιοδοτική διάταξη ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος της υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τα κριτήρια υπαγωγής, τις εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων και δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών.

2) Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017

Με το άρθρο 189 η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως τις 31.7.2023.

Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

3) Τέλη υπέρ δήμων επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο

Με το άρθρο 129 εισάγεται ερμηνευτική διάταξη ως προς την παρ. 3 του άρθρου 372 του ν. 4512/2018 (Α’5), προκειμένου να καταστεί σαφής η ρύθμιση της διάταξης αυτής στις περιπτώσεις που για την αδειοδότηση της επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) λήφθηκε υπόψη εδαφική έκταση, η οποία εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσοτέρων του ενός Δήμων και οι εγκαταστάσεις της ΕΚΑΖ ενδέχεται να καταλαμβάνουν χώρο που επίσης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσοτέρων του ενός Δήμων.

4) Κινητικότητα υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης από και προς ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24, το προσωπικό των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/22 (ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και οι θυγατρικές τους) δύναται να αποσπάται ή να μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) (δηλ. και σε ΟΤΑ), σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (δηλ. και από ΟΤΑ) στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/22, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για διάρκεια έως δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου. Η μισθοδοσία του εργαζομένου κατά τη διάρκεια της απόσπασης βαραίνει τον φορέα υποδοχής.

5) Παροχή στοιχείων για την αξιολόγηση φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων

Με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ (άρθρα 50 έως 65) καθιερώνεται σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων βάσει δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν σε οφειλές προς τον δημόσιο τομέα.

Ως Δημόσιος Τομέας βάσει του άρθρου 50 νοούνται, για την εφαρμογή του κεφαλαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους.

Ως Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς βάσει του άρθρου 50 ορίζονται οι πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες, μη ληξιπρόθεσμες και εξοφλημένες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 53.

Στο άρθρο 52 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς στην Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

6) Μη αναστολή άσκησης καθηκόντων Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 78, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι μερικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

7) Αναστολή άσκησης καθηκόντων Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Με το άρθρο 91 ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων του σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους.

8) Μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Με την παρ. 2 του άρθρου 165 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι, η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), εξαιρουμένων των αποσπάσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο Γραφείο του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης, διατηρείται σε ισχύ έως την 1η.1.2024.

Επίσης, ειδικά σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, για την πραγματοποίησή της απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα.

9) Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023

Με το άρθρο 127 προβλέπεται η παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, προς τον Δήμο Ελευσίνας της χρήσης ακινήτων που βρίσκονται εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας. Η παραχώρηση υλοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η πόλη της Ελευσίνας, στο πλαίσιο της ανάδειξής της, ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023.

10) Παραχώρηση σε όμορους δήμους κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Με το άρθρο 128 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) προβλέπεται η δυνατότητα του ελληνικού Δημοσίου, να παραχωρεί κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα στους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, συγκεκριμένων εδαφικών χώρων από τους κοινωφελείς χώρους, καθώς και τους χώρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας που περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου μετά τη διανομή των γεωτεμαχίων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε.-Α.Κ.),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4787/2021 (Α’44).

Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις