Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πλειστηριασμών | Κινητοποίηση στην εισπρακτική «doValue» | 27/9, 1μμ.

Να μην αφήσουμε μόνη την Ελένη Κ. απέναντι στη «DoValue» που επιχειρεί να αρπάξει το σπίτι της. Κι όταν μιλάμε για «DoValue», εννοούμε αυτό το «αρπακτικό fund» που πήρε με ψίχουλα πάνω από 22 δισ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία | Διαβάστε παρακάτω ένα σχετικό θέμα από το Peiraias Online.

Στη συγχώνευση των δύο εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers), που διατηρεί στην εγχώρια αγορά, προχωρά ο ιταλικός όμιλος doValue, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των οργανικών ανακατατάξεων που ξεκίνησε με την απόκτηση της doValue Greece (πρώην FPS).

Ειδικότερα, η doValue Greece, στην οποία ο ιταλικός όμιλος ελέγχει το 80% και η Eurobank το υπόλοιπο 20%, απορροφά την doValue Hellas (100% ελεγχόμενη από τους Ιταλούς), εφόσον το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης λάβει την έγκριση των μετόχων.

Η προτεινόμενη από τα Δ.Σ. των συγχωνευόμενων εταιρειών σχέση ανταλλαγής είναι η εξής: για κάθε 1 μετοχή της απορροφώμενης, η doValue SpA θα λάβει 1,2609 μετοχές της απορροφώσας. Έτσι, η doValue SpA θα λάβει 1.418.880 νέες μετοχές της doValue Greece, 75,4 ευρώ μετρητοίς και το ποσοστό της στην doValue Greece θα ανέλθει σε 80,2%.

Η παραπάνω σχέση ανταλλαγής κρίθηκε εύλογη και δίκαιη από την Deloitte, η οποία προσλήφθηκε από τις δύο εταιρείες για να διενεργήσει τις εκθέσεις αποτίμησης. Η εμπορική αξία του 100% των ιδίων κεφαλαίων της doValue Greece, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτιμήθηκε από την Deloitte με κεντρική αξία τα 208,95 εκατ. ευρώ και εύρος μεταξύ 193,28 με 224,62 εκατ. ευρώ (+/- 7,5% εύρος από την κεντρική αξία). Αντίστοιχα, η καθαρή θέση της doValue Hellas αποτιμήθηκε από την ίδια εταιρεία σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Με βάση την έκθεση αποτίμησης, το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η doValue Greece υπολογίζεται, κατά την 31/12/2020, σε 22,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,4 δισ. ευρώ ανήκουν στη Eurobank (8,2 δισ. ευρώ στις 30/9/2020), τα 7,2 δισ. ευρώ στην doValue (7,3 δισ. ευρώ στις 30/9/2020) και τα υπόλοιπα 5,8 δισ. ευρώ σε τρίτους. Ο όγκος των υπό διαχείριση απαιτήσεων μειώθηκε, σε σχέση με το τέλος του 2019, κυρίως λόγω της μείωσης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων.

Από τις υπό διαχείριση απαιτήσεις 9,4 δισ. ευρώ της Eurobank, τα 6,5 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposure – NPE) και τα 2,9 δισ. ευρώ ανήκουν στα πρώιμης καθυστέρησης (early buckets).

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Eurobank, η doValue Greece έκλεισε τη χρήση 2020 με λειτουργικά έσοδα 90 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 12 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν στα 148 εκατ. ευρώ.

Βασική δραστηριότητα της doValue Hellas είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου Solar, το οποίο αποτελείται από επιχειρηματικά δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Στις 31.12.2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκε σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 451,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε δάνεια της Alpha Bank, τα 315,9 εκατ. σε δάνεια της Eurobank, τα 248,2 εκατ. σε δάνεια της Εθνικής Τράπεζας και τα 472 εκατ. σε δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι η doValue Greece απορρόφησε πέρσι την doValue Συμμετοχών. Στις 31 Αυγούστου 2020 η εμπορική αξία του 100% των ιδίων κεφαλαίων της doValue Greece εκτιμήθηκε από την Deloitte στα 310 εκατ. ευρώ (εύρος μεταξύ 287 με 333 εκατ. ευρώ).

Print Friendly, PDF & Email