19.4 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Μοριοδότηση εμπειρίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ

Πρόσφατα

Σύμφωνα με την αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ Β’3352) [1] Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει, και ειδικότερα στο άρθρο 4, προβλέπεται ότι «η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της χωρικής του αρμοδιότητας που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από το διδακτικό_έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας».

Το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ’ αριθ. 58041/07.09.2022 [2] έγγραφό του, απαντάει σε ερώτημα Δήμου σχετικά με τη μοριοδότηση προϋπηρεσίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων μερικής απασχόλησης όταν καταθέτουν αίτηση για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης, και επισημαίνει ότι μοριοδότηση με κριτήριο τις ώρες απασχόλησης δεν προβλέπεται. Επομένως για κάθε μήνα εμπειρίας θα προσμετρηθούν 17 μονάδες ανεξαρτήτως των ωρών που είχε απασχοληθεί ο υποψήφιος.

Πηγή: dimosnet.gr


[1] Απόφαση ΥΠΕΣ 55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β’):

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138).

2.Τον ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

3.Τον ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

4.Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

5.Την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).

6.Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με στην παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

7.Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
8.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10.Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 58591/09-08-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).

12.Την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 51938/18-8-2020 (Β’ 3447) και 52878/21-8-2020 (Β’ 3485) όμοιες.

13.Τις ανάγκες των Δήμων της Χώρας σε προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών τους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χωρικής τους αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4
Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της χωρικής του αρμοδιότητας που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020. Από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας. [1]

β) Πολυτεκνία

Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) Τριτεκνία

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες.

δ) Ανήλικα τέκνα

Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.
Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια

Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:

Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες

Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) Ηλικία

Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες Ηλικία άνω των 50 ετών
μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.


[2] ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση της εμπειρίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. ΧΧΧ/31-8-2022 έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό του Δήμου ΧΧΧ αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και συναφώς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την αριθ. 55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β’3352) όπως ισχύει, και ειδικότερα στο άρθρο 4, προβλέπεται ότι «η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου και Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της χωρικής του αρμοδιότητας που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από το διδακτικό_έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας».

Μοριοδότηση με κριτήριο τις ώρες απασχόλησης δεν προβλέπεται. Επομένως για κάθε μήνα εμπειρίας θα προσμετρηθούν 17 μονάδες ανεξαρτήτως των ωρών που είχε απασχοληθεί ο υποψήφιος.

Οι διατάξεις του ν.43 54/2015, για τις οποίες γίνεται λόγος στο σχετικό έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ αφορούν τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων, και δεν είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή τους σε περιπτώσεις προσλήψεων.

Η Διευθύντρια

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις