4Κ/2022 Προκήρυξη ΑΣΕΠ: Στις 6.837 οι αιτήσεις, για τις 120 μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΑΠΔΠΧ

Όπως γνωστοποιεί το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 36/τ. ΑΣΕΠ/28.06.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 6.837 αιτήσεις.

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 4Κ/2022