35.3 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΥΠΕΣ: Επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού

Πρόσφατα

Επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης και σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ

Σε ερωτήσεις σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης και σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ’ αριθ. 50893/01.08.2022 έγγραφό του απαντάει τα εξής:

Η επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού πάντα συνδέεται με τη χρήση του ακινήτου.

Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ (στερούνται ηλεκτρικής εγκαταστάσεως) ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975.

Το τέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος και βαρύνει αυτόν που χρησιμοποιεί το ακίνητο, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό ταμείο.

Για ακίνητα που δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν χρησιμοποιούνταν μέχρι την 26.3.2019, δεν απαιτούνταν δήλωση των ιδιοκτητών τους στον δήμο ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνταν, αλλά ούτε και ο δήμος είναι δυνατό να στοιχειοθετήσει την χρησιμοποίησή τους ή μη, στο πριν την 26.3.2019 διάστημα εάν δεν είχε διενεργήσει αυτοψία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση οφειλών από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη που επιβλήθηκαν στα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019.

Από την 26.3.2019 και μετά, για τα ακίνητα αυτά, απαιτείται δήλωση των ιδιοκτητών τους στον δήμο ότι δεν χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, επιβάλλονται τα αναλογούντα τέλη και πρόστιμα από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπολογιζόμενα με τον συντελεστή που αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο να επιβάλλεται στα στερούμενα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Η δήλωση ακινήτου στο Ε9 δεν συνδέεται με την ανωτέρω διαδικασία.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Σμαΐλη
Αριθ. Τηλεφώνου 213-1364834
E-mail: info@ypes.gr

Αριθ. Πρωτ.: 50893
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022

Θέμα: «Σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης και σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ».

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθ. 191505/18.7.2022 έγγραφό σας.

β) Το υπ’ αριθ. 54116/21.6.2022 έγγραφο του Δήμου ΧΧΧ, με τα συνημμένα αυτού.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, διευκρινίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

Α. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975, ρυθμίστηκαν οι περιπτώσεις:

α) επιβολής του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σε κάθε ακίνητο που στερείται ηλεκτρικής εγκαταστάσεως (εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 3) και
β) της απαλλαγής ακινήτων από την επιβολή του ανωτέρω τέλους, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησής τους (εδάφια 2ο και 3ο της παρ. 1 του άρθρου 3).

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005, αντικαταστάθηκε η ανωτέρω περίπτωση β) (δηλαδή τα εδάφια 2ο και 3ο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975).

Γ. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν. 4555/2018, ομοίως αντικαταστάθηκε η ανωτέρω περίπτωση β) (δηλαδή τα εδάφια 2ο και 3ο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975) και όπως διαμορφώθηκε ρυθμίζει:

α) την απαλλαγή ακινήτων στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους προς τον δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ενώ μέχρι την υποβολή της δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (παρ. 1) και

β) την διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε κάποιο χρονικό διάστημα αναφοράς μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018 (ήτοι, 19.7.2018), σε ακίνητα στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση και δεν χρησιμοποιούνταν. Για την εφαρμογή της διάταξης απαιτούνταν, σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν χρησιμοποιείται το ακίνητο, η οποία μπορούσε να υποβληθεί αρχικά έως την 19.1.2019 και τελικά (μετά από συνεχείς παρατάσεις με τελική αυτήν του 3ου εδαφ της παρ.1 του άρθ. 69 του ν. 4722/2020) έως τις 30.9.2020 (παρ. 2).

Δ. Η παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019 αποτελεί μία από τις ενδιάμεσες αντικαταστάσεις της ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018.

Ε. Για τις περιπτώσεις ακινήτων που δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ έως την 26.3.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4604/2019) και δεν είχε υποβληθεί δήλωση του ιδιοκτήτη τους στον δήμο ότι δεν χρησιμοποιούνταν, με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019 ορίστηκε ότι διαγράφονται οι οφειλές τους, που αφορούν σε τέλη καθαριότητας και φωτισμού τα οποία είχαν επιβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή («εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά τοανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του»).

Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4604/2019 διευκρινίζεται ότι σκοπός της ανωτέρω διάταξης είναι, «στην περίπτωση ακινήτων που δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και άρα δεν έχει υποβληθεί στο δήμο η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του ν. 25/1975 δήλωση, η επιβολή τελών πρέπει να συνέχεται με τη χρήση του ακινήτου.».

Στο υπ’ αριθ. 26063/8.4.2019 έγγραφό μας προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους δήμους της Χώρας διευκρινίζεται για την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019 ότι: «Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν απαιτείται σύμπραξη των οφειλετών. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 103 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τηρουμένης της πρόβλεψης ότι «ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο, η απάντηση στο πρώτο ερώτημά σας είναι ότι: Η επιβολή και είσπραξη του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού πάντα συνδέεται με τη χρήση του ακινήτου. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ (στερούνται ηλεκτρικής εγκαταστάσεως) ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975. Το τέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος και βαρύνει αυτόν που χρησιμοποιεί το ακίνητο, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό ταμείο.

Σε απάντηση του δεύτερου ερωτήματός σας, για ακίνητα που δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ και δεν χρησιμοποιούνταν μέχρι την 26.3.2019δεν απαιτούνταν δήλωση των ιδιοκτητών τους στον δήμο ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνταν, αλλά ούτε και ο δήμος είναι δυνατό να στοιχειοθετήσει την χρησιμοποίησή τους ή μη, στο πριν την 26.3.2019 διάστημα εάν δεν είχε διενεργήσει αυτοψία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση οφειλών από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη που επιβλήθηκαν στα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4604/2019. Από την 26.3.2019 και μετά, για τα ακίνητα αυτά, απαιτείται δήλωση των ιδιοκτητών τους στον δήμο ότι δεν χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, επιβάλλονται τα αναλογούντα τέλη και πρόστιμα από την ημερομηνία αυτή και μετά, υπολογιζόμενα με τον συντελεστή που αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο να επιβάλλεται στα στερούμενα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η δήλωση ακινήτου στο Ε9 δεν συνδέεται με την ανωτέρω διαδικασία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ν. Χατζηεργάτης


Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις