20.7 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Ενημερωτικό Παρατηρητηρίου ΓΓΔΟΠΙΦ: «Γυναίκες και έμφυλος διαχωρισμός στην εκπαίδευση»

Πρόσφατα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Τηλ
.: 2131511145 e-mail: dtremos@isotita.gr

Α.Π.: Δ1/ΓΓΔΟΠΙΦ/69427

Αθήνα, 21-7-2022

ΠΡΟΣ:

– Βουλή των Ελλήνων.

– Συνήγορο του Πολίτη: Κύκλο Ισότητας των Φύλων.

– Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

– Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης: Γραφείο Σ.Θ.Δ.Ε.Θ.

– Υπουργεία και Εποπτευόμενους Φορείς.

– Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.: Δ/νση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

Μ.Ε.Α. Ε.Ε., Ο.Η.Ε., Σ.τ.Ε., UNESCO, Ο.Α.Σ.Ε., Ο.Ο.Σ.Α.

– Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

– Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

– Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

– Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων.

UN WOMEN.

– Παγκόσμια Τράπεζα.

– Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο.Ο.Σ.Α.

E.M.Y.

– Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

– Γ.Σ.Ε.Ε.

– Ο.Τ.Ο.Ε.: Γραμματεία Ισότητας.

– Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

– Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας.

– Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών: Δομή Ισότητας των Φύλων.

– ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ: Γραφείο Ισότητας.

– Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

– Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών

Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).

– Ε.Ε.Δ.Ε.: Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ).

– Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ).

– Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών & Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Αθήνας.

– Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών.

– Ίδρυμα Μποδοσάκη.

– Όμιλο ICAP CRIF.

– Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδος/WABA.

ΘΕΜΑ: Το 32ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της ΓΓΔΟΠΙΦ για τον έμφυλο διαχωρισμό στην εκπαίδευση.

ΣΧΕΤ.: α) Το από 13-12-2021 έγγραφό μας με θέμα «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025».

β) Το από 29-12-2021 έγγραφό μας με θέμα «Τα Ενημερωτικά Σημειώματα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ το έτος 2021».

γ) Το από 3-2-2022 έγγραφό μας με θέμα «Ετήσια Έκθεση 2020 για την Ισότητα των Φύλων στους Δήμους (ΓΓΔΟΠΙΦ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2021)».

δ) Το από 9-2-2022 έγγραφό μας με θέμα «Η συμμετοχή των γυναικών στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης στην Ελλάδα».

ε) Το από 4-3-2022 έγγραφό μας με θέμα «Δημιουργική αξιοποίηση της δημόσιας δράσης για το 31ο Ε.Σ. του Παρατηρητηρίου της ΓΓΔΟΠΙΦ περί έμφυλης διάστασης των ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία».

στ) Το από 29-6-2022 έγγραφό μας με θέμα «Η δραστηριοποίηση της ΓΓΔΟΠΙΦ στους τομείς της οικονομίας και της εκπαίδευσης το δεύτερο τρίμηνο του 2022».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας (μη προς όλους τους φορείς), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο 32ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες και τον έμφυλο διαχωρισμό στην εκπαίδευση. Τα στατιστικά αντλήθηκαν στο πλαίσιο του από 9-4-2021 Μνημονίου Συνεργασίας του φορέα μας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, χρησιμοποιούνται στατιστικά και από άλλους φορείς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς:

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2022/07/32o-newletter-paratiritirio-ggdopif-gyn.-kai-emf.-diaxorismos-stin-ekpaidefsi.pdf.

Τα κύρια σημεία του 14σέλιδου Ε.Σ., το οποίο εκπονήθηκε από το «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της ΓΓΔΟΠΙΦ, συνοψίζονται ως ακολούθως:

1) Η εκπαίδευση είναι μία δια βίου διαδικασία και έχει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Από την προσχολική ηλικία έως την εκπαίδευση ενηλίκων, γυναίκες και άνδρες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν στερεότυπα και διακρίσεις λόγω φύλου που μπορεί να έχουν βαθύ αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές τους επιλογές και στα επαγγελματικά τους μονοπάτια. Η άρση αυτών των φραγμών θα έδινε τέλος στον έμφυλο διαχωρισμό στην εκπαίδευση.

2) Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, ο έμφυλος διαχωρισμός στην εκπαίδευση το χρονικό διάστημα 2013-2021 φαίνεται να εντάθηκε, καθώς το ποσοστό των γυναικών που σπουδάζουν ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, τέχνες και υγεία σημείωσε αύξηση από 35% το 2013 σε 36% το 2021, ενώ το ποσοστό των ανδρών φοιτητών στις ίδιες σχολές μειώθηκε από 17% το 2013 σε 16% το 2021, διευρύνοντας δηλαδή το χάσμα κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

3) Το μερίδιο των φοιτητριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με αντικείμενο σπουδών την εκπαίδευση αντιστοιχεί σε 82,9% στο προπτυχιακό επίπεδο, σε 87,2% σε μεταπτυχιακό και σε 74,2% στο διδακτορικό. Αντίθετα, το ποσοστό των καθηγητριών ανεξαρτήτως βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχεί στο 37,5% του συνόλου του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. Τα φαινόμενα του “glass ceiling” (της «γυάλινης οροφής») και του “sticky floor” (του «κολλώδους δαπέδου») είναι εμφανή στα πανεπιστήμια και της Ελλάδας.

4) Για τις επιστήμες των μαθηματικών, των υπολογιστών και των μηχανικών παρατηρείται μία ανοδική τάση του ποσοστού των γυναικών αποφοίτων. Ενώ στις επιστήμες της στατιστικής και της βιολογίας/βιοχημείας, καθώς και της ηλεκτρονικής και του αυτοματισμού παρατηρείται μία πτωτική τάση.

5) Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 φαίνεται να απασχολείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (7.158 γυναίκες), σε σχέση με τους πολύ μικρούς αριθμούς στην τεχνολογική (5), επαγγελματική (131) και εκκλησιαστική (15) εκπαίδευση. Το μερίδιο των γυναικών έναντι των ανδρών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρουσιάζεται χαμηλό, καθώς ανέρχεται σε 37,5%.

Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου να ενημερώσουν, κατά την κρίση τους, τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπηρεσιών τους και συνεργαζόμενους φορείς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΕΜΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας Μαρίας Συρεγγέλα.

– Γραφείο Γενικής Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κας Καλυψώς Γούλα.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις