Απληρωσιά μέχρι και 6 μηνών για νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες και εφημερίες στους εργαζομένους σε Υγεία και Πρόνοια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΓΙΕΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ) ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Χθες τελευταία ημέρα που μπορούσαν να αναρτηθούν στην ΕΑΠ τα οφειλόμενα τεσσάρων μηνών (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) των νυκτερινών, αργιών, εφημεριών του Υγειονομικού προσωπικού προκειμένου να πληρωθούν τέλος του μήνα Ιουνίου, έστω με τέσσερις μήνες καθυστέρηση και το Υπουργείο Υγείας δεν είναι σε θέση να εγκρίνει τις πιστώσεις του τριμήνου (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος). Προφασίζονται δικαιολογίες προκειμένου να καθυστερήσουν και άλλο τα δεδουλευμένα.

Στο προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων οι πρόσθετες αμοιβές οφείλονται από την αρχή του χρόνου. Οφείλονται τα δεδουλευμένα, νυκτερινών και αργιών έξι μηνών.

Την ίδια ώρα που αρνούνται να αυξήσουν τους πενιχρούς μισθούς, μας οφείλουν και τα ψίχουλα των δεδουλευμένων, αργιών, νυκτερινών, εφημεριών τεσσάρων μηνών.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβουν ΑΜΕΣΑ και να καταστεί εφικτή η εξόφληση των δεδουλευμένων, πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού τέλος Ιουνίου.