ΟΣΕΑΔΕ: Να ανανεωθούν άμεσα οι συμβάσεις δασολόγων – δασοπόνων που προσλήφθηκαν μετά τις περσινές πυρκαγιές

Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας

Μετά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο προσλήφθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας (που τελικά ήταν 6μηνης) περίπου 22 δασολόγοι και δασοπόνοι, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4765/2021, για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών. Σκοπός ήταν η αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν, μετά τις πυρκαγιές, στις Δασικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στις παραπάνω περιοχές.

Με τη λήξη των συμβάσεων τους τον Απρίλιο – Μάιο του 2022, η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα παράτασης για τους παραπάνω υπαλλήλους, δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση των συμβάσεών τους, αφού η συμβολή τους στις υποστελεχωμένες και παρατημένες Δασικές Υπηρεσίες ήταν σημαντική.

Μέχρι σήμερα όμως, η κυβέρνηση παράτεινε τις συμβάσεις μόνο των συναδέλφων που εργάζονταν στις Δασικές Υπηρεσίες της ΠΕ Εύβοιας έως 12 μήνες (άρθρο 75 Ν. 4921/2022), ενώ δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για τους υπόλοιπους συναδέλφους των Δασικών υπηρεσιών στις πληγείσες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου.

Αν και με ελάχιστο προσωπικό και με ορισμένου χρόνου συμβάσεις δεν καλύπτονται τα τεράστια κενά των Δασικών υπηρεσιών για στοιχειώδη λειτουργία».

Ζητάμε από την κυβέρνηση:

  • Άμεση παράταση των συμβάσεων και για τους υπόλοιπους δασολόγους και δασοπόνους της Αττικής και της Πελοποννήσου.
  • Άμεση προκήρυξη και κάλυψη των 2.500 κενών θέσεων στις Δασικές Υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό.