Συνδικάτο ΙΓΜΕ (ΕΑΓΜΕ): Η κρατική γεωλογική – μεταλλευτική υπηρεσία βαδίζει προς την εξαφάνιση

Το πάλαι ποτέ ΙΓΜΕ, που μετατράπηκε σε ΕΑΓΜΕ από το ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να βρίσκεται σήμερα υποστελεχωμένο, με τη διαρκή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του μόνιμου προσωπικού της. Από τον ήδη ανεπαρκή αριθμό των 220 οργανικών θέσεων που όρισε ο ν. 4602/2019 για το φορέα (οι μελέτες για το επιχειρησιακό σχέδιο Πανεπιστημιακών φορέων εκτιμούν τις αναγκαίες οργανικές θέσεις σε 520 τουλάχιστον), σήμερα 70 είναι κενές. Αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται η κάλυψη 16 θέσεων (εγκεκριμένες για την περίοδο 2020-2021), ενώ εκκρεμεί η έγκριση όλων των υπολοίπων που έχει αιτηθεί η Διοίκηση του φορέα.

Η ΕΑΓΜΕ αριθμεί πλέον μόνο 150 μόνιμους εργαζόμενους. Μέχρι το 2026 προβλέπεται να αποχωρήσουν πάνω από 95 στελέχη με ανεκτίμητη εμπειρία. Έτσι η ΕΑΓΜΕ οδηγείται μοιραία σε συρρίκνωση και μαρασμό με μόνιμο προσωπικό το 2026, 70 περίπου υπαλλήλων πανελλαδικά, αν συμπεριλάβουμε και τις 16 νέες προσλήψεις.

Η ΕΑΓΜΕ, ένας από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης της Ελλάδας ειδικά στο ενεργειακό-μεταλλευτικό πεδίο, με καθοριστική αναντικατάστατη συμβολή σε κρίσιμα στρατηγικά πεδία του περιβάλλοντος, όπως το νερό, τα απορρίμματα, οι φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι κ.α., οδεύει προς την «φυσική» εξαφάνισή της

Η κάλυψη άμεσα όλων των οργανικών θέσεων της ΕΑΓΜΕ με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό είναι βασική προϋπόθεση ώστε η γεωλογική υπηρεσία της χώρας να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Σε προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε με τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Σκρέκα, είχε δηλώσει ότι κατανοεί πλήρως και συμμερίζεται τις ανησυχίες μας. Είχε επίσης δεσμευτεί για την άμεση προώθηση με όσο το δυνατό ταχύτερες διαδικασίες την έγκριση τουλάχιστον 27 νέων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Σημαντική επίσης εκκρεμότητα για τους εργαζόμενους είναι η λύση της ανώμαλης μισθολογικά και εργασιακά κατάστασης που έχει προκύψει κατά τη μεταφορά των εργαζομένων από το πρώην ΙΓΜΕ στην νυν ΕΑΓΜΕ.

Σε αυτό το θέμα έχει υπάρξει επίσης εκτενής επικοινωνία μας με τη διοίκηση ΕΑΓΜΕ και το ΥΠΕΝ και έχει αναγνωριστεί από όλους το δίκαιο του αιτήματος. Εκκρεμεί όμως η διατύπωση και κατοχύρωση μιας τελικής και δίκαιας διευθέτησης

Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε σαφείς εξελίξεις για άμεση λύση των παραπάνω προβλημάτων της ΕΑΓΜΕ, η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε χθες 14/6/22, αποφάσισε ομόφωνα ότι εάν δεν υπάρξουν άμεσες και σαφείς διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις από τη συνάντηση με το Γραφείο του Υπουργού ΠΕΝ, για την οποία έχουμε προφορική δέσμευση για άμεση πραγματοποίηση τις επόμενες ημέρες, θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο κινητοποιήσεων, με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ, από την επόμενη εβδομάδα.

Καλούμε όλους όσους μας έχουν συμπαρασταθεί μέχρι σήμερα στον αγώνα μας για να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί αποτελεσματικά για την Πολιτεία και την κοινωνία, μια κρατική γεωλογική – μεταλλευτική υπηρεσία, να συμβάλλουν με όποιο τρόπο και μέσο μπορούν για την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Print Friendly, PDF & Email