ΣΕ ΕΜΣΤ: Θα κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του μέχρι τη συνολική εφαρμογή της ΣΣΕ

Όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΣΕ ΕΜΣΤ), που πραγματοποίησε την Παρασκευή 10 Ιούνη τρίωρη στάση εργασίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείο αρνείται πεισματικά εδώ και έξη μήνες:

  • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην επιτροπή, που ορίζει το άρθρο 6.2. της ΣΣΕ, με σκοπό την επεξεργασία κοινού σχεδίου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας της συνεδρίασης της επιτροπής αυτής.

  • Να προχωρήσει στην εφαρμογή του άρθρου 6.3 της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ώστε να διασφαλισθεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια κατά τις διαδικασίες ορισμού προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων του ΕΜΣΤ.

  • Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης του μουσείου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί με ακάλυπτο το 40% των θέσεων εργασίας που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Το ΣΕ ΕΜΣΤ, όπως υπογραμμίζει, «μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες, θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις του, μέχρι την συνολική εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».