Ένα «μπράβο» στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ «η Αθηνά» για τα εκλογικά αποτελέσματα