ΥΠΕΣ: Ανακοινώσεις για τις ΕΣΣΕ με ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ για εργαζομένους με σχέση Δημοσίου Δικαίου

▬ Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ -ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών | ΥΠΕΣ 36710/30-05-22

▬ Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΠ -ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών | ΥΠΕΣ 36712/30-05-22