Αδικαιολόγητος αποκλεισμός δεκάδων μισθωτών μηχανικών από την πλατφόρμα των κατασκηνώσεων

Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το διοικητή του ΕΦΚΑ, Παναγιώτη Δουφεξή

Κύριε Διοικητή

Από την Πέμπτη 2/6/2022 έχουμε γίνει αποδέκτες δεκάδων παραπόνων από συναδέλφους μας Διπλωματούχους Μηχανικούς, με αποκλειστικά Μισθωτή σχέση, οι οποίοι προσπαθούν να αιτηθούν τη συμμετοχή των τέκνων τους στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΕΦΚΑ, ως ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.

Οι συνάδελφοι μας κατά την είσοδο τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ – Αίτηση Κατασκηνωτικής Περιόδου 2022, https://camps.efka.gov.gr, διαπιστώνουν είτε ότι δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, είτε ότι δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος διότι είναι καταχωρημένοι λανθασμένα σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία και όχι στο ΤΣΜΕΔΕ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα χαώδη σφάλματα στα πληροφοριακά συστήματα του “e” ΕΦΚΑ μας ταλαιπωρούν αδικαιολόγητα ενώ αποτελούμε ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν αδιάλειπτα εκπληρωμένες τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Μόλις πρόσφατα – πριν ένα μήνα – ανακλήθηκαν χιλιάδες λανθασμένων οφειλών στους μισθωτούς μηχανικούς, μετά από ένα ολόκληρο έτος ταλαιπωρίας και διαμαρτυριών. Υποψιαζόμαστε βάσιμα ότι η ανάκληση αυτή των λανθασμένων οφειλών είτε δεν έγινε σε όλους/ες τους συναδέλφους μας, είτε δεν έχει ενημερωθεί και στα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ.

Σας καλούμε άμεσα, μια και οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις λήγουν στις 9/6, να αποκαταστήσετε το σφάλμα αυτό του φορέα σας και να επιτραπούν οι αιτήσεις των συναδέλφων μας ή να δοθεί παράταση στη σχετική προθεσμία μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Η ανοχή μας έχει εξαντληθεί και επιφυλασσόμαστε για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας λόγω άδικου αποκλεισμού μας από τις ασφαλιστικές παροχές του πρώην φορέα μας (ΤΣΜΕΔΕ).