Ιδιωτικός τομέας: Μειωμένος κατά 14% ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης από το 2014

Μειωμένες κατά 14% είναι οι μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Μάιο του 2021

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο μέσος μισθός για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης τον περασμένο Μάιο ήταν 1.274,74 ευρώ (μικτά) όταν 14 χρόνια πριν, με βάση την ίδια μεθοδολογία στατιστικής καταγραφής, ήταν 1.478,43 ευρώ (μικτά).

Ακόμη κι αν υπολογιστεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Μαΐου του 2022, η επίπτωση στις μέσες μηνιαίες αποδοχές παραμένει πολύ μικρή και πρόσκαιρη καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις ήρθαν το 2022 να ολοκληρώσουν την πολυετή διαδικασία φτωχοποίησης των μισθωτών.

Και αυτή η διαδικασία είναι ακόμη πιο εμφανής όταν από τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτει ότι 1 στους 3 μισθωτούς (751.235 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση) είχαν τον Μάιο του ’21 μέσες μηνιαίες αποδοχές ύψους 408,88 ευρώ (340 ευρώ καθαρά).

Ποσό που τους κατατάσσει κάτω από το κατώφλι της φτώχειας εφόσον οι ΑΠΔ που υποβάλλουν οι εργοδότες με τις εισφορές των μισθωτών ανταποκρίνονται στην απεικόνιση της πραγματικής εικόνας και δεν υποκρύπτεται το εκτεταμένο φαινόμενο της υποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή της εργασίας που δηλώνεται και ασφαλίζεται με όρους μερικής απασχόλησης, ενώ στην πραγματικότητα ο μισθωτός παρέχει πλήρη απασχόληση και αμείβεται με όρους που έχει συμφωνήσει με τον εργοδότη ή έχει αναγκαστεί να αποδεχτεί.


Πηγή: ThePressProject