Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής (24-05-2002): Το ψηφοδέλτιο της Αριστερής Αγωνιστικής Συσπείρωσης