ΕΦΚΑ: 1 στους 3 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα με 468,40 ευρώ μεικτά (398,40 ευρώ καθαρά)

Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους

1 στους 3 εργαζομένους (770.823 ή 34,2%) σε όλο τον ιδιωτικό τομέα
με 468,40 ευρώ μεικτά (398,40 ευρώ καθαρά)

Ραγδαία φτωχοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Κυριαρχεί ο τύπος του «εργαζόμενου πένητα» («working poor»)

Με το υπ’αριθ.πρωτ. 199328/3-5-2022 έγγραφό του ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία απασχόλησης για τον μήνα Μάρτιο 2021, τα οποία είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων. Διότι, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού και η αγορά εργασίας επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

Από τον Πίνακα 2 με τίτλο «Κατανομή της απασχόλησης, του ημερομισθίου και του μέσου μισθού των ασφαλισμένων ανά τύπο απασχόλησης»  που παραθέτουμε, καταδεικνύεται ότι 1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα (το 34,2%) λαμβάνει μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 468,40 ευρώ (μεικτά) ή 398,40 ευρώ καθαρά.

Ειδικότερα, από τον Πίνακα 2 στη σελίδα 7 τής Έκθεσης του ΕΦΚΑ, που παραθέτουμε παρακάτω, προκύπτουν και τα εξής στοιχεία για τον Μάρτιο 2021:

-2.252.301 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα,

-1.510.161 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση (67%),

-770.823 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση (33%),

-1.240,56 ευρώ μεικτά ήταν ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης,

-468,40 ευρώ μεικτά ήταν ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης.

Εντύπωση εξάλλου προκαλεί το γεγονός ότι ο μέσος μισθός των γυναικών που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ύψους 1.146,10 ευρώ είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν των ανδρών ύψους 1.312,63 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα με πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 166,53 ευρώ, ενώ η συνολική διαφορά (πλήρους και μερικής απασχόλησης) στα 177,28 ευρώ!!

Από τα ανωτέρω στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτει η βίαιη φτωχοποίηση των εργατοϋπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα. Η μείωση ή το «πάγωμα» των μισθών τού Ιδιωτικού Τομέα αποτελεί σχέδιο βίαιης αναδιανομής τού πλούτου σε βάρος τής Εργατικής Τάξης.

Η αποκάλυψη αυτή, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από αορίστου χρόνου σε εκ περιτροπής (με ή χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου), όπως αυτές καταγράφονται από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», δημιουργεί ανησυχία και ισχυρούς προβληματισμούς για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει την πλήρη και ασφαλισμένη εργασία και να αφήνει μεγαλύτερο έδαφος σε αξιοπρεπείς και αξιοβίωτους μισθούς σε άνδρες και γυναίκες, αφού είναι αυτονόητο ότι όσοι μεν από τους 770.823 εργαζόμενους με μεικτό μηνιαίο μισθό 468,40 ευρώ έχουν δημιουργήσει οικογένεια, αυτές ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, όσοι, δε, δεν το έχουν ακόμη τολμήσει, δεν μπορούν καν να το ονειρευτούν.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες εργασιακής απορρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελεύθερο χρόνο και κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση των Ελλήνων.

Έτσι θα συνεχίζεται η καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης.

Οι «εργαζόμενοι-πένητες» («working poor») αλλά και οι άνεργοι είναι εδώ, είναι δίπλα μας! Και οι προσοντούχοι νέοι μας μεταναστεύουν ακόμη στο εξωτερικό!!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΜΑΡΤΙΟΥ-2021


Πηγή: ΕΝΥΠΕΚΚ

Print Friendly, PDF & Email