«Πάγος» από το Ευρωκοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του Frontex

Στάση αναμονής μέχρι να πάρουν στα χέρια τους την πλήρη έρευνα της OLAF για την καταπολέμηση της απάτης, συμπεριλαμβανομένων των επαναπροωθήσεων μεταναστών, κρατούν οι ευρωβουλευτές προκειμένου να εγκρίνουν τα οικονομικά πεπραγμένα του Frontex για το 2020.

Η είδηση έρχεται μόλις λίγα 24ωρα μετά την παραίτηση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής Φαμπρίς Λετζέρι, στη σκιά των αποκαλυπτικών στοιχείων για την εμπλοκή του Frontex σε παράνομες επιχειρήσεις επαναπροώθησης ή απώθησης εκατοντάδων προσφύγων στο Αιγαίο και για τη μεθοδευμένη απόπειρα παραπλάνησης και συγκάλυψης των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.

Με σημερινή του ανακοίνωση το Ευρωκοινοβούλιο γνωστοποιεί ότι με 492 ψήφους υπέρ, 145 κατά και 8 αποχές, αρνήθηκε να απαλλάξει τον οργανισμό ελέγχου των Ευρωπαϊκών συνόρων από τη διαδικασία εξέτασης του προϋπολογισμού του 2020.

Ως αιτιολόγηση, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν τη μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούμενη έκθεση απαλλαγής του Κοινοβουλίου, καθώς και τις εν εξελίξει έρευνες της OLAF για την καταπολέμηση της απάτης, συμπεριλαμβανομένων των επαναπροωθήσεων μεταναστών. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν το γεγονός ότι δεν έχουν δει την πλήρη έκθεση έρευνας και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση.

Ο εισηγητής Tomáš Zdechovský (ΕΛΚ, Τσεχία) δήλωσε πριν από την ψηφοφορία: «Ο Frontex λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες και ο ενισχυμένος ρόλος του συνεπάγεται ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση και μεγαλύτερη λογοδοσία. Αν και ο Οργανισμός σημείωσε πρόοδο το τελευταίο έτος, επί του παρόντος δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες ώστε να λάβουμε τεκμηριωμένη απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής. Ως εκ τούτου, η απόφαση αναβάλλεται για το φθινόπωρο του 2022».

Εκτός απ’ τον Frontex, το Ευρωκοινοβούλιο καθυστερεί επίσης την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, με 429 ψήφους υπέρ, 158 κατά και 46 αποχές οι ευρωβουλευτές ανέβαλαν την απόφαση απαλλαγής για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, επισημαίνοντας την αργή εφαρμογή των συμφωνιών διακανονισμού με θύμα ηθικής παρενόχλησης και τις καθυστερήσεις στην επίτευξη συμφωνιών διακανονισμού με δύο άλλα θύματα σοβαρών παραπτωμάτων.

Επίσης, όπως συμβαίνει για πάνω από μια δεκαετία, το Κοινοβούλιο ανέβαλε την απαλλαγή για το Συμβούλιο, το οποίο επιμένει να μην συνεργάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Τα όργανα της Ε.Ε., των οποίων η απαλλαγή αναβλήθηκε, πρέπει τώρα να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες και να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές, πριν από τη διεξαγωγή δεύτερης ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν οι δημόσιοι πόροι και τον τρόπο εκτέλεσης των ευρωπαϊκών έργων. Το Κοινοβούλιο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ για μεμονωμένα έτη. Οι αποφάσεις απαλλαγής πρέπει να υποβάλλονται στην ολομέλεια πριν από τις 15 Μαΐου κάθε έτους.


Πηγή: efsyn.gr

Print Friendly, PDF & Email