ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Να αυξηθεί τώρα ο κατώτατος μισθός από τα 780 ευρώ στα 900

Με τα «ψίχουλα» (από τα 663 ευρώ στα 713), της αύξησης του κατώτατου μισθού, στον ιδιωτικό τομέα, από 1/5/2022, οι ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων στους ΟΤΑ και του δημοσίου γενικότερα, είναι μικρότερες των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως είναι γνωστό στον ιδιωτικό τομέα οι ετήσιοι μισθοί είναι 14, ενώ στο δημόσιο τομέα 12, αφού καταργήθηκε το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Έτσι οι ετήσιες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνονται στο ύψος των 9.982 ευρώ, ενώ στο δημόσιο στα 9.360, που σημαίνει ότι για να υπάρξει εξίσωση των ετήσιων αποδοχών, ο μηνιαίος μισθός πρέπει να διαμορφωθεί στο ύψος των 832 ευρώ.

Στις σημερινές συνθήκες, όπου η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν εκτοξευτεί στα ύψη και εξαϋλώνουν τους μισθούς των εργαζομένων, το αίτημα του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ για αύξηση του κατώτατου μισθού (στην ΥΕ κατηγορία) στα 900 ευρώ με αντίστοιχες αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες (ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ), σε συνδυασμό με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την αύξηση του αφορολόγητου ατομικού εισοδήματος στα 12.000 ευρώ, είναι απολύτως ρεαλιστικό και αναγκαίο.

Είναι κρίμα που η ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, προχώρησε σε υπογραφή της νέας ΣΣΕ χωρίς να διεκδικήσει τίποτα, μιας και η σύμβαση του 2022 είναι απλή αντιγραφή της προηγούμενης, του 2018. Και μπορεί να επικαλείται ότι στη ΣΣΕ δεν διαπραγματευόμαστε οικονομικές αυξήσεις, αποκρύπτει όμως ότι αυτό αποτελεί μνημονιακή επιταγή, την οποία δυστυχώς δεν την αμφισβητεί. Αλλά και στον τομέα των θεσμικών δικαιωμάτων καμιά απολύτως αλλαγή δεν υπήρξε.

Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι η ΣΣΕ υπογράφηκε, χωρίς να προηγηθεί καμία συζήτηση και να ληφθεί υπόψη η γνώμη των σωματείων και των εργαζομένων, και λίγες μέρες πριν το 48ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ – θα γίνει 3-6/5/2022 – με αποτέλεσμα να μην δοθεί το δικαίωμα  στα σωματεία και τους αντιπροσώπους να πάρουν την ευθύνη ή όχι της υπογραφής μιας σύμβασης που αποτελεί κενό γράμμα, αφού απλά επαναλαμβάνει αυτά που υπογράφηκαν πριν 4 χρόνια!

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ καλεί όλους τους αντιπροσώπους να αποδοκιμάσουν την απόφαση αυτή και να απαιτήσουν την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή συμπληρωματικής ΣΣΕ που θα επεκτείνεται και στους εργαζόμενους των ΝΠΙΔ και θα συμπεριλαμβάνει τη μείωση του ωραρίου στις 35 ώρες σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και τις 30 ώρες στους εργαζόμενους στις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος και των ημερών αδείας και επέκτασή του και σε άλλες κατηγορίες κλπ.