ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αποζημιωτική αγωγή διπλοασφαλισμένων μηχανικών κατά του e-ΕΦΚΑ

Αποζημιωτική αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατέθεσαν διπλοασφαλισμένοι μηχανικοί κατά του e-ΕΦΚΑ, για την μη καταβολή της συνταξιοδοτικής παροχής, που αντιστο­ιχεί στο ποσό της προσαύξησης λόγω του χρόνου που έχουν διανύσει στην ασφάλιση του τέ­ως ΤΣΜΕΔΕ και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.
Η νομική ενέργεια, κατ΄ αρχήν 35 διπλοασφαλισμένων μηχανικών κατά του e-ΕΦΚΑ έγινε μετά από πρωτοβουλία συνταξιούχων διπλοασφαλισμένων μηχανικών και υπό την αιγί­δα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ο εμπαιγμός συνεχίζεται και δεν υπάρχει ορατός χρόνος ικανοποίησης του αιτήματός μας για καταβολή ολόκληρης της σύνταξης που προβλέπεται με τον Ν.4387/2016, με συνέπεια να υπάρχει ενδιαφέρον και άλλων συνταξιούχων μηχανικών για κατάθεση νέας αγωγής.
Στην αγωγή μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν λάβει το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης που αφορά στο Δημόσιο (ΓΛΚ), αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη την προσαύξηση σύνταξης που αντιστοιχεί στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και σε τυχόν χρόνο του πρώην ΕΛΠΠ.
Η αποζημιωτική αγωγή 35 διπλοασφαλισμένων μηχανικών κατά του e-ΕΦΚΑ κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κ.Τσουκαλά στις 30/12/2021. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ η συμμετοχή των παραπάνω συναδέλφων στην αγωγή, έγινε σύμφωνα με την πρόταση που είχε καταθέσει ο κ. Κώστας Τσουκαλάς τον Απρίλιο 2021 στην Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ και βρίσκε­ται στον σύνδεσμο: δείτε εδώ
Στην αγωγή μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν λάβει το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης που αφορά στο Δημόσιο (ΓΛΚ), αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη την προσαύξηση σύνταξης που αντιστοιχεί στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, αλλά και σε τυχόν χρόνο του πρώην ΕΛΠΠ.
Για την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ομαδικών αγωγών με αναγνωριστικό αίτημα, τα έξοδα μαζί με την αμοιβή θα είναι στα 120 ευρώ συν ΦΠΑ ανά συν­ταξιούχο. Η συνολική οικονομική πρόταση του δικηγόρου βρίσκεται στον παραπάνω σύνδεσμο.
Για την διαδικασία κατάθεσης αγωγής, συμφωνήθηκε να λειτουργήσουμε ως ενδιάμεσοι σε συνεργασία με την Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, ώστε η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων από όσους θα ενδιαφερθούν να γίνει χωρίς την απασχόληση του δικηγορικού γραφείου. Τα απαραίτητα έγγραφα είναι:
Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου φορέα (με ή χωρίς διαδοχική) χωρίς την παράλληλη ασφάλιση (από το ΓΛΚ).
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, είτε από στοιχεία Κοινωνικής Ασφά­λισης ΕΦΚΑ, είτε από αλληλογραφία μεταξύ Ταμείων. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να εκ- δοθεί ηλεκτρονικά από https://www.efka.aov.ar/el/elektronikes- yperesies/elektronikes-yperesies-aia-asphalismenovs επιλέγοντας Μισθωτοί/Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης οδηγείσαι στην σελίδα https://apps.ika.ar/eAccess/loain.xhtml στην οποία μπορείς να συνδεθείς με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Ακολούθως με την συμπλήρωση και του ΑΜΚΑ οδηγείσαι στην σελίδα Εφαρμογές του Χρήστη. Επι­λέγεις Ασφαλισμένοι/Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης και εκτυπώνεις το Συνοπτικό Ισ­τορικό Ασφάλισης
Αντίγραφο Ταυτότητας
ΑΦΜ
Διεύθυνση Κατοικίας
Όσοι συνάδελφοι-ισσες ενδιαφέρονται για κατάθεση νέας αγωγής παρακαλούνται όπως μέχρι 15 Μαΐου 2022 αποστείλουν στο email της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ emdvdas@tee.ar τα παρα­πάνω έγγραφα με αριθμό 1,2,3 συμπληρώνοντας και τα στοιχεία σας στον σύν­δεσμο, δείτε εδώ για καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με το δικηγορικό γραφείο του κ. Κώστα Τσου­καλά και διευκόλυνση στην σύνταξη της αγωγής.
Την ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η αν γενική γραμματέας Πηνελόπη Θεοδωροπούλου και εκ μέρους της πρωτοβουλίας των συνταξιούχων μηχανικών ο Σταύρος Τσάγκος, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός email: stsaa@tee.ar
Print Friendly, PDF & Email