7.8 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Ενημέρωση από την Επιτροπή Αγώνα «Σκύρος SOS» κατά της εγκατάστασης αιολικών σταθμών

Επιστολή προς το Πανελλαδικό Δίκτυο Συλλογικοτήτων για την Ενέργεια, με την οποία ενημερώνει για τις εξελίξεις σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση αιολικών σταθμών στη Νήσο Σκύρο και την υπαγωγή του έργου στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων

Πρόσφατα

Αγαπητά Μέλη του Πανελλαδικού Δικτύου Συλλογικοτήτων για την Ενέργεια,

Γνωρίζοντας τη σημαντική δράση σας στον ενεργειακό πόλεμο που δέχεται η χώρα μας, τα βουνά και τα νησιά μας, ζητάμε την συμπαράστασή σας, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν στο θέμα της βιομηχανικής εγκατάστασης 58 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 229,6MW στη Νότια Σκύρο, σε περιοχή NATURA, στο Όρος Κόχυλας.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την πρόθεση των επενδυτών για την ένταξη του έργου στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων σε συνέχεια της υπ’αριθ. 8500/30-09-29021 αίτησης της εταιρείας  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» . Από 08/02/2022 έως 23/02/2022 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση του Επενδυτικού Σχεδίου στον φορέα ENTRPRISE GREECE με τίτλο: «Εγκατάσταση έξι αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299.6 MW στην θέση

« Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου και την ηλεκτρική διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς » της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε» στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.enterprisegreece.gov.gr/ependystesthnellada/strathgikesependyseis/ependytikaerga/ergaprosdiavoulefsi/εγκατάσταση-έργων-απε-συνολικής-ισχύος-299-6-mw-στην-νότια-σκύρο-και-ηλεκτρική-διασύνδεση-με-το-εθνικό-σύστημα-μεταφοράς

Σας επισυνάπτουμε το Επενδυτικό Σχέδιο όπως εμφανίζεται στην Διαβούλευση.

Πρόκειται για τις υπ’. αριθμ. 0602/2021, 0603/2021, 0604/2021, 0605/2021, 0606/2021 βεβαιώσεις της Ρυμιστικής Αρχής Ενέργειας ειδικού έργου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση ισάριθμων αιολικών πάρκων στο όρος Κόχυλα, στη Νότια Σκύρο, 58 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 299,6 MW για τις οποίες στις 04/01/2022 ο Δήμος Σκύρου κατέθεσε δικόγραφο ενδικαφανούς προσφυγής για την ανάκληση των νέων βεβαιώσεων της Ρυμιστικής Αρχής Ενέργειας ειδικού έργου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας.

Κάτοχος των αδειών αυτών ήταν η εταιρεία Αιολική Νοτίου Σκύρου Α.Ε., η οποία ανήκε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και την ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. Τώρα, η παραπάνω εταιρεία έχει εξαγοραστεί από την EREN (θυγατρική της πετρελαϊκής TOTAL).

Το σύνολο σχεδόν του έργου χωροθετείται εντός των προστατευόμενων περιοχών GR2420006 (ΕΖΔ-ΖΕΠ) – «Σκύρος: Όρος Κόχυλας» και GR2420009 (ΖΕΠ) – «Νησίδες Σκύρου και Θαλάσσια Περιοχή» του δικτύου NATURA 2000.

  • Η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αποικία του αυστηρά προστατευόμενου είδους Μαυροπετρίτη (Falcoeleonorae), 
  • αποτελεί σημαντικό και αναγνωρισμένο πέρασμα για χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά,
  • αποτελεί τον φυσικό βιότοπο για το Σκυριανό άλογο, αυτή τη μοναδική φυλή μικρόσωμων αλόγων,
  • φιλοξενεί σημαντικό αριθμό ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, τουλάχιστον τρία εκ των οποίων απαντούν αποκλειστικά στη Σκύρο και πουθενά αλλού στον κόσμο,
  • αποτελεί τον κύριο βιότοπο της ενδημικής Σποραδόσαυρας (Podarcis gaigeae).

Η τεράστια οικολογική αξία του Κόχυλα αναδείχθηκε μέσω του έργου LIFE (2010-2016) για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου και θωρακίστηκε με την υπ’ αριθ. 51979/21-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέσπισε ζώνες και όρους για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε αυτόν απαγορεύοντας την  εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών. Η εγκυρότητα της απόφασης αυτής, επικυρώθηκε και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ.’αριθ. 1690/2020 απόφαση, που απέρριψε την αίτηση ακύρωσής της από την εταιρεία των επενδυτών και έκρινε νόμιμη την απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην περιοχή μελέτης του έργου, καθώς η εγκατάσταση τους θα οδηγήσει σε διατάραξη της “οικολογικής ακεραιότητας” τονιζοντας την δίκαιη και επιτακτική ανάγκη για προστασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ακεραιότητας της περιοχής έως την έκδοση των Προεδρικού Διατάγματος.

Η μεθόδευση υπαγωγής του έργου έρχεται ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το έργο εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων στόχων και μέτρων διατήρησης και ζωνών διαχείρισης μέσω των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η πρόταση για υπαγωγή του έργου στις στρατηγικές επενδύσεις αγνοεί την διαχρονική αντίθεση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας :

  • καθολικά και επί σειρά ετών η Σκύρος έχει πει ΟΧΙ στον καταστροφικό αυτό σχεδιασμό,  με σειρά αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου καθώς   και
  • κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Σκύρου
  • το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας   με την υπ. αριθ. 148/2020 ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις 03/06/2020,
  • η  Περιφερειακή Ένωση  Δήμων Στερεάς Ελλάδας για τα Αιολικά Πάρκα με το υπ. αριθ. 384/23-06-2020 Ομόφωνο Ψήφισμα,
  • καθώς και οι 3.000 φυσικές υπογραφές ενηλίκων Σκυριανών και φίλων σε ένα σύνολο πληθυσμού 2.994 κατοίκων.

Το έργο αυτό θα καταλάβει σχεδόν τη μισή έκταση του νησιού και θα αλλοιώσει μόνιμα το τοπίο, την οικολογική και πολιτιστική ταυτότητά του, με ανυπολόγιστες ζημιές στην τοπική οικονομία.

Για τους λόγους αυτούς ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ» υπ’ αρίθμ. 8500/30-9-2021 αίτηση πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα ΣΚΥΡΟΣ S.O.S με τις θέσεις του Δήμου Σκύρου επί της διαβούλευσης: https://www.facebook.com/102315031516264/posts/466962095051554/

Η ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: https://www.facebook.com/102315031516264/posts/466712891743141/

Καθώς ο αγώνας μας είναι κοινός, ζητάμε την βοήθειά σας στην παρούσα διαβούλευση και την κοινοποίηση του θέματος στα μέλη του Δικτύου.

Με εκτίμηση
Εκ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΣΚΥΡΟΣ S.O.S.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΚΥΡΟΣ S.O.S. αποτελείται από τον Δήμο Σκύρου, τους φορείς, τους συλλόγους, τους κατοίκους και τους φίλους της Σκύρου.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις