Εργαζόμενοι Ιδιωτικών Κλινικών: Οι αμοιβές των αργιών να καταβληθούν κανονικά με τις προσαυξήσεις

Print Friendly, PDF & Email