Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ιατρικού Προσωπικού ΓΝ «Παίδων Πεντέλης» (20-01-22)