Το υπουργείο παιδείας λίγο πριν τους διορισμούς εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής έκοψε από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς τις άδειες ανατροφής που ισχύουν για τους υπόλοιπους διορισμένους εκπαιδευτικούς και με την αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιο κατέβασε το όριο ηλικίας των τέκνων στα 2 έτη αντί των 4 ετών που ίσχυε.

Η σχετική εγκύκλιος (αρ.108357/Ε3/21.08.2020), που είχε εκδοθεί πέρυσι από την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του υπουργείου, προέβλεπε ότι δεν δικαιούται άδεια ανατροφής εκπαιδευτικός που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της είχε τέκνο άνω των δύο ετών.

Μετά από προσφυγή νεοδιόριστης εκπαιδευτικού, το Δεκέμβριο που μας πέρασε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την αυθαίρετη απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μη χορηγούνται άδειες ανατροφής τέκνου άνω των δύο ετών σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε:

  1. εκπαιδευτικός με τέκνο κάτω των δύο ετών δικαιούται με τον διορισμό του να επιλέξει είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο, μέχρι το τέκνο του να κλείσει τα δύο έτη, είτε τη λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής, και
  2. εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των δύο ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο, μπορεί όμως να λάβει ειδική άδεια ανατροφής εννιά μηνών.

Θέλετε να μάθετε πως ενήργησε το υπουργείο Παιδείας;

Κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει φτάσει υπηρεσιακώς στο αρμόδιο τμήμα και δεν έχει συνταχθεί νέα εγκύκλιος με αποτέλεσμα οι νεοδιόριστοι να χάνουν την άδεια ανατροφής.

Το γεγονός παραμένει πως η εγκύκλιος έχει κριθεί παράνομη και το βέβαια η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το γνωρίζει. Για λόγους δικαιοσύνης και νομιμότητας θα έπρεπε να αποσύρουν την ακυρωμένη Εγκύκλιο από μόνοι τους και να πάψουν να κρύβονται πίσω από την καθυστέρηση των ενεργειών του Στε.

Το δίκαιο και το νόμιμο είναι όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να πάρουν την άδεια ανατροφής με τους ίδιους όρους που ισχύει για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Το δίκαιο και το νόμιμο είναι όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που αποκλείστηκαν από την παράνομη εγκύκλιο, δηλαδή όσοι είχαν τέκνο που δεν είχε κλείσει τα τέσσερα έτη την ημέρα διορισμού να μπορέσουν να πάρουν αυτό που δικαιούνται.


Πηγή: efsyn.gr, Χρήστος Κάτσικας