11.7 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Υπ. Εργασίας: Εντασσόμενοι ΚΑΔ στις διατάξεις της ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 32, Ν.4756/2020)

Προς ΕΦΚΑ Εντασσόμενοι ΚΑΔ στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α’235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει | ΑΔΑ: 6Ζ1Χ46ΜΤΛΚ-Σ6Ψ

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), προβλέφθηκε ότι στη ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου (ρύθμιση τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως και 72 μηνιαίων δόσεων): «δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 καιέχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

Με την παρούσα ερμηνευτική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο αναφερόμενος στο ανωτέρω εδάφιο κύριος «ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» είναι κάθε κύριος «ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε απόφαση Υπουργού Οικονομικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ή του ν. 4690/2020», όπως αυτό προβλέπεται με την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α.1179/10.08.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της» (Β’ 3750), η οποία σας κοινοποιείται συνημμένως.

Παρακαλείται η Α.Α.Δ.Ε., προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, όπως αποστείλει στο Κ.Ε.Α.Ο. του e-Ε.Φ.Κ.Α. ηλεκτρονικό αρχείο με τους Α.Φ.Μ. όλων των επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε απόφαση Υπουργού Οικονομικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ή του ν. 4690/2020. .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Παρόμοια Άρθρα