Κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία στο πλαίσιο της Μέρας Δράσης για την κατάσταση στην Υγεία (13/1)

Κινητοποίηση στα Επείγοντα του «Ευαγγελισμού»