5.4 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Όλες και όλοι στη συγκέντρωση στην παλιά Νομαρχία, την Τετάρτη 12 Γενάρη

Όλες και όλοι στη συγκέντρωση στην παλιά Νομαρχία, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου

Πρόσφατα

Σχετικά με την κάλυψη έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού

Τα σχολεία άνοιξαν τη Δευτέρα 10/1 και η κατάσταση είναι έκρυθμη εφόσον οι νοσούντες εκπαιδευτικοί που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιστρέψουν στις τάξεις τους είναι συνολικά περίπου 6.500 και το ΥΠΑΙΘ δεν έχει προχωρήσει ούτε σε μία πρόσληψη! Αντίθετα, διατυπώνει λύσεις για αναπλήρωση ωρών «εκ των ενόντων» -όπως δηλώνει ξεδιάντροπα η υπουργός- που είναι προφανές ότι δεν μπορούν να περπατήσουν. Ταυτόχρονα, σε σύσκεψη του ΓΓ κ. Κόπτση με τους περιφερειακούς διευθυντές, δόθηκαν προφορικές οδηγίες για αναπλήρωση των κενών: 1. Να εγκαταλείπουν οι συνάδελφοι/ισσες της παράλληλης στήριξης τα παιδιά για τα οποία έχουν προσληφθεί και να κρατούν τα τμήματα των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν 2. Να αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης 3. Να μπαίνουν στα τμήματα οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 μέχρι να συμπληρώσουν το εργασιακό 30ωρο τους 4. Να αναστέλλονται τα ολοήμερα!

Το ΥΠΑΙΘ «γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» εδώ και καιρό τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών! Τώρα μας το ανακοινώνει «κατάμουτρα»! «Γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αφού εδώ και χρόνια αφήνει ακάλυπτα αυτά τα παιδιά, μοιράζοντας τις παράλληλες σε τρεις και τέσσερις μαθητ(ρι)ες, αφού κάνει προσλήψεις τον Νοέμβριο αφήνοντάς τα στην τύχη τους για μήνες, έχοντας εκατοντάδες Τμήματα Ένταξης κλειστά χωρίς προσλήψεις, τα τελευταία  δυο χρόνια τα εγκατέλειψε κυριολεκτικά με την τηλεκπαίδευση, τώρα προσπαθεί να το νομιμοποιήσει με την αναστολή των τμημάτων ένταξης και την απόσπαση των παράλληλων και των ΤΕ για κάλυψη κενών! Και φυσικά γράφει στα «παλιά του τα παπούτσια» κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Για την ακρίβεια χρησιμοποιεί ως όχημα την πανδημία για να τσακίσει ότι έμεινε όρθιο με αγώνες δεκαετιών.

Οι προφορικές οδηγίες είναι παράνομες γιατί:

Απαγορεύεται από τη νομοθεσία να χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (παράλληλες και ΤΕ) για οποιαδήποτε άλλη δομή πλην αυτής στην οποία είναι τοποθετημένοι. Εφημερίδα της Κυβέρνησης 2 Απριλίου 2019 τεύχος 2, Αριθμός Φύλλου 2018, Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) Για τα ΤΕ «…9. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε. – Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των T.E., δεν απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης». Για τις παράλληλες στηρίξεις σε όλη τη νομοθεσία αναφέρεται στα καθήκοντά τους και πουθενά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε «παράθυρο» να αφήνουν τα παιδιά για τα οποία είναι υπεύθυνες και να κρατούν τμήμα. Αυτό γίνεται καθαρότατο από την ίδια νομοθεσία  σημείο 14 και 16 όπου αναφέρεται με ακρίβεια στις περιπτώσεις επέκτασης των καθηκόντων τους. Κάθε επέκταση αφορά παιδιά που χρήζουν παράλληλη και καμία απολύτως άλλη εκπαιδευτική λειτουργία.

Απαγορεύεται η υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών πέραν αυτού που καθορίζεται από τα χρόνια εργασίας του Ν. 2470/97. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου. (Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ, Μ. Τσίπρα: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»)

Με βάση τα παραπάνω κανένας και καμιά συνάδελφος-ισσα οποιουδήποτε ΠΕ να μην αποδέχεται προφορική εντολή για εφαρμογή αυτών των παράνομων οδηγιών, να μην αποδέχεται καμία ανάθεση και καμία υπερωριακή απασχόληση! Να ζητείται πάντοτε έγγραφη εντολή από την προϊσταμένη αρχή σε περίπτωση που ασκηθεί πίεση σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εκπαιδευτικό για την κάλυψη διδακτικών ωρών απόντων – ασθενούντων συναδέλφων.

Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών! Σε περίπτωση που αποπειραθεί να γίνει ανάθεση παράνομων υπερωριών, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν το ΔΣ και θα κηρύττουμε στάση εργασίας για κάθε τέτοια περίπτωση (δεν υπάρχει παρακράτηση μισθού για στάση εργασίας στην υπερωριακή απασχόληση).

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν πρακτικό με το οποίο να αναφέρονται στη Διεύθυνση και να θέτουν το αίτημα εκπαιδευτικού προσωπικού για τα κενά τους, αποκλείοντας με βάση τη νομοθεσία τις παράνομες, αντιεκπαιδευτικές οδηγίες και να προχωρούν σε αναπροσαρμογές του ωρολογίου προγράμματος. Στην πρόσφατη εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021 – 2022» επαναλαμβάνεται η πάγια διατύπωση χωρίς να αποκλείεται κανένας τρόπος κάλυψης: «Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίαση του σχολικού έτους».

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε στους Συλλόγους Διδασκόντων το παρακάτω:

Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων

Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω έκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών χωρίς να προκύπτει συγχρωτισμός είτε εκπαιδευτικών είτε μαθητών στα τμήματα χρειάζεται να τοποθετηθεί στο σχολείο μας ένας επιπλέον εκπαιδευτικός για συμπλήρωση ωραρίου, ενισχυτική διδασκαλία και αντικατάσταση συναδέλφων που απουσιάζουν έκτακτα.

Σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί, η κάλυψη έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αντιμετωπίζεται με κατανομή των μαθητών στα υπόλοιπα τμήματα έως τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, για την περίπτωση των νηπιαγωγείων τα περιθώρια είναι εντελώς ασφυκτικά. Η μόνη επιλογή που υπάρχει εδώ, είναι να υπάρχουν στη διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης νηπιαγωγοί ώστε να καλύπτονται τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες απουσίες νηπιαγωγών.

Σε περίπτωση που το ωράριο εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα όπως και τα σχολάσματα των μαθητών μας!

Μην ξεχνάμε ότι το ΥΠΑΙΘ δεν προέβη στη λήψη σε κανενός είδους μέτρου για την αποφυγή του συγχρωτισμού και της συνύπαρξης μαθητών από διαφορετικά τμήματα στα τμήματα των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, άρα όσοι επικαλούνται τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας, ώστε να μην μοιράζονται μαθητές στα όμορα τμήματα σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, ας εφαρμόσουν το μέτρο πρώτα και κύρια στα τμήματα των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Επαναλαμβάνουμε ότι η κάλυψη των απουσιών με αξιοποίηση των κενών των εκπαιδευτικών αποτελεί σαφή παραβίαση του διδακτικού ωραρίου και δεν πρέπει να την αποδεχτούμε. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν αποφεύγεται με αυτόν τον τρόπο ο συγχρωτισμός εκπαιδευτικών – μαθητών. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Εάν, υποθετικά, αξιοποιηθούν τα κενά των εκπαιδευτικών, θα μπουν σε ένα τμήμα 6 εκπαιδευτικοί σε μία ημέρα. Σε περίπτωση κρούσματος εκπαιδευτικού ή μαθητή του τμήματος ή μαθητή των 6 τμημάτων, στο σχολείο θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα τουλάχιστον 7 τμήματα.

Μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας, τα υπερασπίζουμε συλλογικά σε κάθε σχολείο, με αλληλεγγύη σε κάθε συνάδελφο, με άρνηση αποδοχής αυθαίρετων εντολών, με ενημέρωση του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Κέρκυρας σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσίας και τρομοκράτησης. Συσπειρωμένοι γύρω από το σύλλογό μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Όλοι μαζί να περάσουμε στην αντεπίθεση. Δε θα ζήσουμε με το φόβο! Τη ζωή μας την κερδίζουμε με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια!

Για Ανοιχτά και Ασφαλή σχολεία απαιτούμε:

 • Μείωση του αριθμού των μαθητών ΤΩΡΑ, να μοιραστούν τα τμήματα στη μέση και μέχρι  το ανώτερο 12-15 μαθητές ανάλογα με τα τ.μ. των αιθουσών ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις, με αξιοποίηση όλων των τρόπων για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού (πχ εύρεση διαθέσιμων νέων αιθουσών, εκ περιτροπής λειτουργία, μείωση της ύλης και καθημερινό μειωμένο ωράριο ώστε να προσέρχονται όλα τα παιδιά καθημερινά αλλά σε διαφορετικές ώρες κ.λπ.). Οποιαδήποτε πρόταση να πραγματοποιηθεί μετά από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και το γονεϊκό κίνημα.

 • Άδειες ειδικού σκοπού για όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και άδειες επαπειλούμενης κύησης για τις αναπληρώτριες έγκυες οι οποίες στη συνθήκη αυτή εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο.

 • Επιπλέον μέτρα για το αερισμό των αιθουσών. Λιγότερος χρόνος παραμονής στις τάξεις. Αύξηση του χρόνου διαλείμματος.

 • Προσλήψεις ΤΩΡΑ για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. ΟΧΙ στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

 • Σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση με μαζικά επαναλαμβανόμενα και δωρεάν μοριακά -κυρίως- τεστ με την ευθύνη του ΕΟΔΥ σε όλα τα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς, και φυσικά σε όλους τους εργασιακούς χώρους, κάλυψής τους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων με ευθύνη του ΕΟΔΥ, με σκοπό το σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης. Καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων που χρειάζεται να προσκομίσουν τεστ. Όχι στη συνεχιζόμενη οικονομική αφαίμαξη των ανεμβολίαστων συναδέλφων. Να πολλαπλασιαστούν τα σημεία που ο ΕΟΔΥ πραγματοποιεί δωρεάν τεστ και να επεκταθεί χρονικά η διαδικασία.

 • Κατάργηση του σημερινού πρωτοκόλλου που απαιτεί 50%+1 για να κλείσει ένα τμήμα. Να κλείνει με πολύ λιγότερα κρούσματα με βάση τις θέσεις του υγειονομικού κινήματος (π.χ. 3 κρούσματα όπως πέρσι).

 • Χορήγηση δωρεάν ασφαλών μασκών σε όλες/όλους. Η ακρίβεια πλήττει τις λαϊκές οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς. Οι ασφαλείς μάσκες είναι ακριβές και οφείλουν να δίνονται δωρεάν.

 • Με βάση και την καταγγελία της ΟΕΝΓΕ, απαιτούμε άμεσα την απόσυρση της απαράδεκτης, αντιεπιστημονικής, αντεργατικής οδηγίας του υπουργείου για αυτόματη επάνοδο στην εργασία εργαζόμενων θετικών στον ιό SARS-CoV2 μετά από μόνο πέντε (5) μέρες. Η οδηγία αυτή εκδόθηκε με κριτήριο το λιγότερο κόστος.

 • Μαζικές προσλήψεις/μονιμοποιήσεις προσωπικού καθαριότητας και εξοπλισμό των σχολείων με υγειονομικά μέσα.

 • Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με σκοπό την εξασφάλιση όλων απαραίτητων υλικών καθαρισμού, ατομικής υγιεινής κ.τ.λ.  και την κάλυψη των τεράστιων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα.

 • Ενίσχυση του ΕΣΥ που ασφυκτιά, με όλα τα αιτήματα των μαχόμενων υγειονομικών (γιατρούς, ΜΕΘ, νοσοκομεία, εξοπλισμό). Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, χωρίς αποζημίωση, στη μάχη της πανδημίας.

 • Μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις επικουρικών – συμβασιούχων. Κατάργηση του απαράδεκτου μέτρου της αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών.

 • Ναι στον μαζικό εμβολιασμό, Όχι στην υποχρεωτικότητα, στους εκβιασμούς, τις απειλές, τις απαγορεύσεις, τις απολύσεις, τις αναστολές εργασίας. Θα προστατεύσουμε κάθε συνάδελφο/ισσα.

 • Μέτρα για την πρόληψη της διασποράς στα εκκολαπτήρια της επιδημίας. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, πύκνωση των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις σχολικές μεταφορές και αποφυγή συνωστισμού.

 • Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 • Ανασυγκρότηση της ύλης σε όλες τις βαθμίδες για την κάλυψη των μορφωτικών ελλειμάτων και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/τριών. Όλες οι αντισταθμιστικές δομές σε πλήρη λειτουργία, με ενισχυτική διδασκαλία σε κάθε σχολείο.

 • Στοχευμένα εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Γενίκευση των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και διάθεση όλων των αναγκαίων ωρών σε φροντιστηριακά μαθήματα. Προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Κάλυψη όλων των κενών σε Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία. Δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης. Πλήρης διεπιστημονική στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ. Αναπροσαρμογή της σχολικής ύλης.

 • Να μην εφαρμοστούν, να καταργηθούν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και η Τράπεζα Θεμάτων. Ούτε σκέψη για διενέργεια πανελλαδικών εξετάσεων τύπου PISA σε ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου.

 • Να σταματήσουν εδώ και τώρα όλες οι διαδικασίες προώθησης της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ/ΟΙ!

ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Όλες/όλοι στη Συγκέντρωση στην παλιά Νομαρχία την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου στις 13:30

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις