Σ.Φ. Ηλεκτρολόγων & Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ: Αλληλεγγύη στο δημοσιογράφο Γιώργη Χρήστου και στους Γρηγόρη Καλομοίρη και Μίλτο Αλικαρίδη