Γιώργος Χαρίσης: Είναι συνεχείς οι δικαστικές διώξεις αγωνιστών και συνδικαλιστών

Ο Γιώργος Χαρίσης, μέλος ΔΣ ΑΔΕΔΥ: Είναι συνεχείς οι δικαστικές διώξεις αγωνιστών και συνδικαλιστών με σκοπό την ψυχική και οικονομική τους εξάντληση.