ΝΣΚ: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στις δομές υγείας των φυλακών

Εντάσσονται το πρώην νοσοκομείο και το ψυχιατρικό νοσοκομείο φυλακών Κορυδαλλού και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών

Σε υποχρεωτικό εμβολιασμό πρέπει να προχωρήσει το προσωπικό σε δομές υγείας που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, εφαρμόζοντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Αυτό προβλέπει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σε αυτήν ορίζεται πως το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και η ΕΠΙΛΟΓΗ-Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θήβας, εντάσσονται στις δημόσιες δομές υγείας στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 του απασχολούμενου σ’ αυτές προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παραπέμπει στην έκδοση σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, με την οποία θα εξειδικεύονται και θα επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό και θα ρυθμίζονται τα σχετικά με αυτόν θέματα (διαδικασία, χρόνος διενέργειας, προτεραιοποίηση, έλεγχος συμμόρφωσης κλπ.).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού (πρώην Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού), η γνωμοδότηση αναφέρει πως είναι μία ιδιότυπη υπηρεσία, αποτελούσα αφ’ ενός μεν κατάστημα κράτησης, που προγενεστέρως λειτουργούσε σε επίπεδο Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σήμερα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφ’ ετέρου δε ενταγμένη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην οποία το Υπουργείο Υγείας έχει την επιστημονική εποπτεία για το ιατρικό, νοσηλευτικό και παρακλινικό έργο και σκοπός της οποίας είναι η κάλυψη των αναγκών των κρατούμενων ασθενών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και γενικότερα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η βραχεία νοσηλεία και η παρακολούθηση και διαχείριση των χρονίως πασχόντων. Επομένως τo EKKYK, έχοντας ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποτελεί δημόσια δομή υγείας, στην οποία είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 του προσωπικού της.

Αντιστοίχως, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κρίνει πως το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών (ήδη μετονομασθέν σε «ΕΠΙΛΟΓΗ – Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας») αποτελούν Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα που έχουν ως έργο τους, το μεν πρώτο την εισαγωγή και θεραπεία υποδίκων ή καταδίκων που αντιμετωπίζουν ψυχικής φύσεως προβλήματα, το δε δεύτερο την θεραπευτική μεταχείριση τοξικομανών κρατουμένων για τη σωματική και ψυχική τους απεξάρτηση.

Τα δύο αυτά Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες (έκδοση διατάγματος για την διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας του, την σύνδεση με συγκεκριμένο νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ κλπ.). Ρητά όμως προβλέπεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξής τους στο Ε.Σ.Υ., οι έκτακτες ανάγκες κάλυψης ιατρικών υπηρεσιών τους δύνανται να εξυπηρετούνται από ιατρούς νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. μπορούν να διαθέτουν σ’ αυτό το ανωτέρω ιατρικό προσωπικό.

Στη γνωμοδότηση γίνεται επίσης μνεία της κοινής υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας ορίστηκε ότι εμβολιάζεται υποχρεωτικά το προσωπικό που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, στους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης και στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Επομένως, καταλήγει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τα δύο αυτά Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα, παρά την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξής τους στο ΕΣΥ, αποτελούν δημόσιες δομές υγείας στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 του απασχολούμενου σ’ αυτές προσωπικού.

Αντιθέτως, δεν ισχύει το ίδιο για το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, το οποίο έχει ως αποστολή την αγωγή, την κοινωνική στήριξη, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ανηλίκων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει παραβατική συμπεριφορά ή αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής  και όχι την παροχή φροντίδας υγείας ή απεξάρτησης. Ως εκ τούτου δεν δύναται να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στις δημόσιες δομές υγείας στις οποίες είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός του προσωπικού του.


Πηγή: dikastiko.gr

Print Friendly, PDF & Email