19.4 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Αρχές Δεκέμβρη η πρόσκληση του ΟΑΕΔ για 25.000 θέσεις εργασίας στους ΟΤΑ μέσω «Κοινωφελούς»

Πρόσφατα

Η έναρξη του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για 25.000 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Τότε οριοθετεί το υπουργείο Εργασίας τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ, για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που θα ολοκληρωθεί στις αρχές της νέας χρονιάς, με την τελική επιλογή των δικαιούχων. Το υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του νέου προγράμματος.

Οι προσλήψεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών και αφορούν 25.000 θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Εσωτερικών και του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Αφού δημοσιευθεί η δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ στις αρχές Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του Οργανισμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων στις θέσεις αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η πάγια διαδικασία στα προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης είναι πρώτα να υποβάλλονται οι αιτήσεις και στη συνέχεια να προκύπτει ένας προσωρινός πίνακας ωφελουμένων.

O ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ωφελουμένων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής και κατάταξης (χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, αναπηρία, ετήσιο εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, εάν ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κ.ά.).

Ακολούθως υποβάλλονται ενστάσεις απ’ όσους συμμετέχοντες στη διαδικασία θεωρούν ότι αδικήθηκαν και ειδική επιτροπή πραγματοποιεί τον έλεγχό τους.

Στη συνέχεια, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων και των υπηρεσιών τοποθέτησης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

Δίνεται εν συνεχεία χρονικό διάστημα λίγων ημερών για να αποδεχτούν την τοποθέτησή τους όσοι προσλήφθηκαν και να μεταβούν στον Φορέα που επελέγησαν για να ξεκινήσουν την εργασία τους και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία πρόσληψης.

Τα δύο σκέλη της δράσης 188,6 εκατ. ευρώ

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ και έχει δυο σκέλη:

– Το πρώτο αφορά την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ, συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

– Το δεύτερο σκέλος αφορά πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Η συμμετοχή στην κατάρτιση (όπου έχουν προστεθεί νέες θεματικές) είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους παρόχους κατάρτισης.

Επομένως, όσοι ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης θα εργαστούν σε Δήμους, Περιφέρειες και συναφείς φορείς για επτά μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος και θα συμμετέχουν στην κατάρτιση για άλλον έναν μήνα. Οι ωφελούμενοι άνω των 55 ετών θα εργαστούν για οκτώ μήνες.

Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον» προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Κάλυψη μισθού και ασφάλειας

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο κάθε φορέας, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Οι καθαρές ημερήσιες αμοιβές των ωφελούμενων ορίζονται στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μηναίου μισθού και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού, όπως ισχύει (650 ευρώ μικτά σήμερα, 663 ευρώ μικτά από 1η Ιανουαρίου 2022).


Με πληροφορίες από naftemporiki.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις