19.4 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Τι ισχύει για την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου στους δημόσιους υπαλλήλους

Πρόσφατα

Με την παρ.1 του αρ.56 του ν.4830/2021 τροποποιήθηκε η παρ.1 του αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).  Όσον αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ήδη προβλεπόμενης άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, επήλθαν οι εξής αλλαγές:

Ι] Το δικαίωμα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας έως 5 ετών σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.51 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα-Υπαλλήλου και εφόσον χορηγείται για την ανατροφή τέκνου ηλικίας πλέον έως 8 ετών, χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΙΙ] Για τους Υπαλλήλους που έχουν έως 2 τέκνα και δικαιούνται την ανωτέρω άδεια, η Υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του Υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους 2 πρώτους μήνες της άδειας.

ΙΙΙ] Σε περίπτωση γέννησης 3ου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα 3 μηνών και για κάθε παιδί πέραν του 3ου, η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, όπως ίσχυε ήδη, εφόσον πρόκειται για τέκνο ηλικίας έως 8 ετών.

IV] Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για 2 μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί και πάντα εντός του ηλικιακού ορίου των 8 ετών.

V] Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις της άδειας και του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού εις διπλούν. Οι περιπτώσεις των μονογονέων που δικαιούνται την εν λόγω προσαύξηση είναι οι περιοριστικά αναφερόμενες στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

VI] Η άδεια της παρ.1 του αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για ανατροφή τέκνου χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του 1 μηνός.

VII] Για κάθε τέκνο, διάστημα 4 μηνών της άδειας της παρ.1 του αρ.53 του ίδιου Κώδικα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Το διάστημα της άδειας άνευ αποδοχών που υπερβαίνει τους 4 μήνες για κάθε τέκνο δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

VIII] Διευκρινίζεται ότι η αυτοτέλεια των διευκολύνσεων για κάθε τέκνο και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά την παρεχόμενη παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού και την αναγνώριση μέρους της άδειας ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και όχι τη μέγιστη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών, η οποία ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 5 έτη σε κάθε περίπτωση.

ΙΧ] Για τη χορήγηση της άδειας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον, 1 μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Η αρμόδια Υπηρεσία απαντά στην Αίτηση το Υπαλλήλου άμεσα και πάντως το αργότερο εντός 1 μηνός από την υποβολή της.

Χ] Σύμφωνα με το αρ.28 του ν.4808/2021 που εφαρμόζεται συμπληρωματικά, Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στις Αιτήσεις γονέων παιδιών λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, γονέων παιδιών διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α] Γονέας τριδύμων τέκνων δικαιούται τις διευκολύνσεις της παρ.1 του αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και μέχρι τα παιδιά να γίνουν 8 ετών, ήτοι δικαιούται να λάβει την παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για 2 μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί, ήτοι συνολικά για 4 μήνες. Επίσης, από το συνολικό χρόνο της ως άνω άδειας συνολικά 12 μήνες (4 μήνες επί 3 τέκνα) θα αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας Υπηρεσίας.

Β] Μονογονέας, λόγω θανάτου του άλλου γονέα, με 2 τέκνα ηλικίας έως 8 ετών δικαιούται να λάβει την παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για 2 μήνες επιπλέον για κάθε τέκνο, ήτοι 4 μήνες για κάθε τέκνο. Από το συνολικό χρόνο της άδειας συνολικά 8 μήνες για κάθε τέκνο θα αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας Υπηρεσίας.

Γ] Γονέας 4 τέκνων ηλικίας έως 8 ετών δικαιούται να λάβει την άδεια της παρ.1 του αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ως εξής: Για το 3ο και το 4ο τέκνο δικαιούται άδεια διάρκειας 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές για κάθε τέκνο και τυχόν επιπλέον χρόνος άδειας θα χορηγηθεί χωρίς αποδοχές. Ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας θα αναγνωριστούν κατ΄ ανώτατο όριο οι 8 μήνες, ήτοι οι 6 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων θα λαμβάνει πλήρεις αποδοχές (3 μήνες για κάθε τέκνο) και 2 μήνες επιπλέον (1 για κάθε τέκνο), εφόσον ο/η Υπάλληλος αιτηθεί τη χορήγησή τους.

(Σχετική επί των ανωτέρω η Ενότητα 2 του Κεφαλαίου Α’ «Άδειες και διευκολύνσεις μόνιμων Υπαλλήλων και  Υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ – Ν.4830/2021 και Κεφάλαιο Α’ του Μέρους ΙΙΙ του Ν.4808/2021» της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8.10.2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών).


Πηγή: airetos.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις