19.4 C
Athens
Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023

Τροπολογία: Παράταση θητείας των συνδικαλιστικών οργάνων, μέχρι 31-12-2021 | Οι συνεχείς παρατάσεις αναπαράγουν την παράλυσή τους

Πρόσφατα

Σχόλιο ErgasiaNET: Οι συνεχείς παρατάσεις στις θητείες των συνδικαλιστικών οργάνων αναπαράγουν την παράλυσή τους

Η ΑΔΕΔΥ, με επιστολή της, ενημέρωσε τα μέλη της ότι, χθες, Παρασκευή, το υπουργείο Εργασίας θα κατέθετε τροπολογία στη Βουλή για την παράταση της θητείας των συνδικαλιστικών οργάνων μέχρι 31-12-21, η οποία θα ψηφιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Όπερ και εγένετο (ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας).

Κατά την άποψή μας, δεν οδηγούν πουθενά οι συνεχείς παρατάσεις στις θητείες των συνδικαλιστικών οργάνων. Αντιθέτως, παρατείνουν την παράλυση και την ακινησία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία, στις σημερινές συνθήκες της υγειονομικής κρίσης, αποξενώνονται μέρα με τη μέρα από τα πραγματικά προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων. Κι αυτό, που την ίδια ώρα αφήνουν «ελεύθερο το πεδίο» στην κυβέρνηση να εφαρμόζει το ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμά της.

Πέρα από αυτό, οι συνεχείς παρατάσεις στις θητείες των συνδικαλιστικών οργάνων αποτελούν «βούτυρο στο ψωμί» για όλους εκείνους που θέλουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που θεσμοθετήθηκε με το νόμο Χατζηδάκη και επεκτείνεται και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων των συνδικάτων για την κήρυξη της απεργίας.


Παράταση δυνατότητας συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων ΝΠ με τηλεδιάσκεψη – Παράταση θητείας αιρετών μελών και διοικήσεων – Παράταση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Υποδομών, με τίτλο «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Παρατείνεται, έως την 31η.12.2021 (λήγει την 31η.10.2021), η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων, συνεπεία των μέτρων έναντι του κορονοϊού (άρθρο 178 του ν.4764/2020).

β. Ορίζεται ότι, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά την 31η.12.2020, συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, λήγει την 31η. 12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής τους

2. Παρατείνεται, επίσης, έως την 31η.12.2021, αντί της, κατά περίπτωση, ισχύουσας ημερομηνίας λήξης:

– η δυνατότητα συνεδρίασης και η λήψη αποφάσεων με τηλεδιάσκεψη συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας,

– η θητεία των:

i) οριζόμενων διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων,

ii) Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.),

– η θητεία και το χρονικό διάστημα για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των αναφερόμενων διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών κ.λπ. οργανώσεων,

– η ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και η θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3. α. Επεκτείνεται η δυνατότητα της μίσθωσης και πέραν της διάρκειας της τουριστικής περιόδου, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

β. Παρατείνεται έως την 31η.12.2021, (λήγει την 31η.10.2021) η καταληκτική ημερομηνία του χρόνου διάρκειας των σχετικών μισθώσεων, ανεξάρτητα εάν έχουν συναφθεί εντός ή εκτός τουριστικής περιόδου.

γ. Καταβάλλεται, από το Υπουργείο Τουρισμού η προβλεπόμενη πρόσθετη οικονομική αποζημίωση (παρ. 1 άρθρου 121 του ν. 4790/2021) στους ιδιοκτήτες των προαναφερόμενων καταλυμάτων, εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31ης.12.2021 και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν ορισθεί για τον καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορονοϊού.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, έως και την 31η.12.2021 (λήγει την 31η.10.2021), της ισχύος των μνημονευομένων συμβάσεων μίσθωσης των τουριστικών καταλυμάτων του Υπουργείου Τουρισμού, που έχουν συναφθεί βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των εν λόγω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

4. Παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η.12.2021, αντί της 31η.10.2021 που ισχύει, η προθεσμία της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ατελώς στους ενδιαφερομένους, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) να προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και να συνάπτει έως την 31η.12.2021 δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, με στόχο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Προτεινόμενες διατάξεις και αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων – Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της θητείας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους.

Άρθρο 2

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περίτης χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας δύναται να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 1 του άρθρου 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021, περί χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 2 του άρθρου 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.».

Άρθρο 3

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021

Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 90

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021.».

Άρθρο 4

Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

1. Η παρ, 1 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ,Π.Ε.) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν,π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020, περί της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δίνεται αυτή η δυνατότητα, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εξαιρετικά, έως την 31η.12.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.».

Άρθρο 5

Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Η Θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών – Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986

Το έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και τη λήξη της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων, και η παρ. 2 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύο φορές το έτος.

Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται μέχρι τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής.

Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό.

Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της συνέλευσης και

να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μεριδιούχοιπου συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 31η.12.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.12.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».

Άρθρο 7

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων να μην αφορά μόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την τουριστική περίοδο, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων να είναι η 31η.12.2021, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, δ) προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου 121 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου Ιτου ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης.12.2021. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31ης.12.2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει της υπό στοιχεία 6382/13.4.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ) και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2021, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.».

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4688/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης, και η παρ. 1 του άρθρου 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2021, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμένος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχριτου διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.».

Άρθρο 9

Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»

Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει, έως την 31η.12.2021, δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμιση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της πρόβλεψης για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, καθώς, επίσης, και για τη λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115).

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς, επίσης, και το ζήτημα της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986, προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος για την ασφαλή διοργάνωση των σχετικών διαδικασιών.

Άρθρο 7: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση τού κορονοϊού COVID-19.

Άρθρο 8: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ατελούς παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Άρθρο 9: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» προς εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης του προγράμματος υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενους με τον κοινωνικό χαρακτήρα της παροχής, η οποία αφορά σε μικρούς μαθητές, κατά προτεραιότητα, των ασθενέστερων οικονομικά περιοχών της χώρας, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών του πληθυσμού, συνεκτιμωμένων των οικονομικών συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης λόγω του κινδύνου διασποράςτου κορονοιου COVID-19.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιχειρούν να αντισταθμίσουν συνέπειες της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που εξαρτώνται από τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Άρθρο 2: Η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η δυνατότητα συνεδρίασης και λήψης απόφασης συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιοσδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους.

Άρθρο 11: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που εξαρτώνται από τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Άρθρο 3: Η τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων, συλλόγων κ.λπ., εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

Άρθρο 4: Η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράτασης της θητείας και της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράτασης της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών τωντοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 έως την 31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο 7: Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η δυνατότητα μίσθωσης με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, με διάρκεια όχι πέραν της 31ης.12.2021 και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι, εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορονοίού COVID-19, θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Υπουργείο Τουρισμού όρους. Επιπλέον, η συμπλήρωση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμειτης υπ’ αρ. 6382/13.4.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ) και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.10.2021, να δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2021, αναλόγως της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοίού COVID-19 και των στενών επαφών τους.

Άρθρο 8: Η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) κρίνεται αναγκαία προκειμένου αφενός μεν να στηριχθεί η βιωσιμότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφετέρου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και διασποράς του κορονοίού COVID-19 μέσω της διευκόλυνσης τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Άρθρο 9: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της κατεπείγουσας ανάγκης έναρξης της παροχής των σχολικών γευμάτων κατά το τρέχον σχολικό έτος.


Πηγή: Taxheaven

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις