3.4 C
Athens
Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Διατάξεις του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190Α/2021) για μισθοδοσία του προσωπικού της «Εναρμόνισης», αρμοδιότητες ΥΔΟΜ κτλ.

Πρόσφατα

Ο Ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190Α/13.10.2021) «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις» με ρυθμίσεις για: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” – Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των Δήμων – Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους Δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Ορισμό άμισθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

I. Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Με το άρθρο 95 τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 101 του Ν.4483/17 και επεκτείνεται η δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από κάθε είδους τακτικά έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ, και των νομικών τους προσώπων ή μέσω επιχορήγησης για σκοπό αυτό από ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής.

II. Παράταση προθεσμίας σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)

Με το άρθρο 96 τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και παρατείνεται για ένα τρίμηνο και έως 1η.1.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ.) σε κάθε Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

III. Παράταση προθεσμίας άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης

Με το άρθρο 97 τροποποιείται το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) και παρατείνεται για ένα (1) τρίμηνο και έως την 1η.1.2022 η προβλεφθείσα στο άρθρο 95 του ν. 3852/2010 παροχή διοικητικής υποστήριξης σε δήμους της ίδιας περιφερειακής ενότητας από τον δήμο της έδρας της περιφερειακής ενότητας ή από άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

IV. Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Με το άρθρο 98 προστίθενται νέα εδάφια στην παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) με τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού έως 2 αμίσθων αντιδημάρχων για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των απαιτούμενων έργων, εργασιών και δράσεων κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

V. Προθεσµία άσκησης αγωγής από τη δηµοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων

Με το άρθρο 49 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 693 ΚΠολΔ (Π.Δ. 503/85 ΦΕΚ 182 Α’) και αφενός μεν διευκρινίζεται ότι χρονικό σημείο αφετηρίας της προθεσμίας για την άσκηση της αγωγής για την κυρία υπόθεση αποτελεί η δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, αφετέρου δε η προθεσμία των τριάντα ημερών αυξάνεται σε εξήντα ημέρες.

Σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.4 του άρθρου 116, η παρ. 1 του άρθρου 693 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται με το νέο νόμο, εφαρµόζεται και επί των εκκρεµών αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 120 η ισχύς του Μέρους Α΄ και των άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ΄ του νόμου αρχίζει την 1η.1.2022.

VI. Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις οφειλών

Με το άρθρο 99 τροποποιείται το άρθρο 291 του Ν. 4738/2020 (Α’ 207) προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα επανένταξης πληγέντων από την πανδημία του COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 (Α 62), οι οποίες απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.


Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις